Jak proběhly zápisy do základních škol zřizovaných městem Říčany pro školní rok 2021/2022?

2. 5. 2021

 

Jak jsem už psala v úvodníku tohoto čísla Kurýru, situace s volnými kapacitami je více než napjatá. Opět jsme jako město čelili velkému „útoku“ dětí z okolních obcí. Posuďte sami. Čísla, která zde uvádím, jsou data získaná bezprostředně po zápisu. Všechny přihlášky jsou pečlivě prověřeny, následně ředitel školy rozhodne o přijetí či nepřijetí do 30. dubna. Přijaty budou děti s trvalým bydlištěm v Říčanech, to jsou děti, které získaly v rámci přijímacího řízení 4 – 5 bodů. Jak je z tabulky vidět, na dvou školách bude nutné navýšení kapacity, tentokrát už poslední možné. Více žáků naše školy nepojmou.

Na vysvětlenou: u 3. ZŠ je uvedeno v kolonce „může být přijato“ 68/85, což znamená, že nyní je volných 68 míst, po navýšení kapacity bude přijato 85 dětí. Škola tudíž již požádala patřičné úřady (Krajský úřad Středočeského kraje) o navýšení kapacity. Než se tak stane, bude přijato 68 dětí, ostatní (ti, kteří budou vylosováni) obdrží oznámení o přijetí dítěte do 1. ročníku až po zapsání vyšší kapacity do rejstříku škol, tedy v průběhu hlavních prázdnin. Bohužel, takové jsou lhůty a postupy. Proto bych ráda tyto vylosované uchazeče uklidnila – vaše dítě bude přijato, pouze však se zpožděním. Nemusíte se obávat. Děkujeme za pochopení.

Ve 2. ZŠ navyšujeme kapacitu jenom z důvodu, aby byla na škole vytvořena vůbec nějaká rezerva pro děti, které se skutečně do spádové oblasti školy v průběhu následujícího školního roku přistěhují. Jak ale bývá zvykem, v průběhu školních prázdnin nastává ještě pohyb, lidé se stěhují z Říčan, do Říčan, naprosto přesné údaje odhalí až první školní den - 1. září.

Přeji všem dětem, až v září usednou do školních lavic, aby zažili plnohodnotný a báječný školní rok plný zážitků, školního dobrodružství, opravdových kamarádských vztahů a získaly ve škole samé zajímavé vědomosti, dovednosti a hlavně pěkné zážitky.           

                                                                                       

Hana Špačková,

místostarostka

Redakční systém i-servis

(c) Mediální a komunikační servis Říčany, o.p.s. 2021 Všechna práva vyhrazena