Jak se píše městská kronika

30. 6. 2024

Vést kroniku je povinností každé obce a města. Ukládá to zákon a v Říčanech se městská kronika oficiálně píše od roku 1930. Prvním říčanským kronikářem – a to velmi poctivým a pečlivým – byl ale už od 19. století pedagog a spoluzakladatel místního muzea Alois Mudruňka.

Kronika se v našem městě až do devadesátých let 20. století psala ručně do vázaných pamětních knih. V současnosti se píše elektronicky, což znamená možná méně kouzla, ale psaní je flexibilnější a v hotových textech mají čtenáři možnost snadno vyhledávat to, co je zajímá. Starší kroniky jsou uloženy ve Státním okresním archivu pro Prahu-východ. Byly ale zdigitalizovány a dnes je lze pročítat i na webu města Říčany – najdete tam zápisy už od roku 1931. 

Kronikářky z muzea

Kronikářů a kronikářek se v Říčanech vystřídaly desítky, mění se po různě dlouhé době a změna se odehrála také na přelomu let 2023 a 2024. Městskou kronikářkou se po Renatě Skalošové (kroniku psala sedm roků) stala Šárka Vydrařová. Obě jsou nyní zaměstnané v Muzeu Říčany a věnují se také zaznamenávání vzpomínek pamětníků metodou orální historie. Ke kronikaření je přivedl zájem o místní dějiny, snaha zachytit proměny města pro příští generace a také zvědavost, zda takovou činnost zvládnou. Kronikaření totiž mimo jiné vyžaduje disciplínu. Renata Skalošová k tomu říká: „Nebyla jsem ale tradičním kronikářem, který by pravidelně v neděli odpoledne usedal ke stolu a psal kroniku (jako Alois Mudruňka). Psávala jsem si drobné zápisky do diáře a do mobilu, pročítala městský věstník i sociální sítě a k soustavnějšímu psaní jsem se dostávala několikrát za rok. Důležité pro mě bylo zaznamenat to, co jsem sama zažila (a nasála atmosféru místa a události), a taky jsem se na postřehy k dění ve městě ptala lidí kolem…“.

 Šárka Vydrařová přiznává, že psaní městské kroniky považuje za zavazující a přistupuje k psaní velmi zodpovědně. Sleduje dění v Říčanech, v České republice i ve světě, aby běh událostí mohla podat v kontextu. „Psaní kroniky beru i jako osobní donucovací prostředek k tomu, abych byla v obraze a věděla, co se kolem mne děje,“ vysvětluje nová městská kronikářka. Kroniky se ujala krátce po rodičovské dovolené a její vytváření je pro ni jednou z možností, jak se dostat po letech strávených s dětmi zase do jiného rytmu.

Do kroniky se můžete začíst i vy

Kronika je v digitální podobě k dispozici na webových stránkách města Říčany v sekci Kultura ve městě. Odbor školství a kultury Městského úřadu Říčany, pod který vedení kroniky spadá, s městskými kronikáři úzce spolupracuje a referentka Hana Stinglová v tomto roce dostala nápad: „Jednou za čtyři roky máme povinnost kroniku nechat vytisknout a svázat ve dvou vyhotoveních. Jedno se dává do archivu a jedno putuje do knihovny. Bylo nám líto, že by hned kroniky skončily uložené, a tak jsme jeden z výtisků nechali asi měsíc na sekretariátu u pana starosty. A zafungovalo to – spousta lidí na radnici včetně vedení města si kroniku se zájmem prohlédlo.“

Městskou kroniku si můžete prezenčně zapůjčit v Husově knihovně. Jen je potřeba domluvit se předem přímo v knihovně na Masarykově náměstí 66/27 nebo na telefonním čísle 323 602 654.

Máte tak možnost vybavit si, jak jste minulá léta prožívali vy, a zjistit, zda jsou v kronice zaznamenány i pro vás důležité události. A když se teď anebo v budoucnu stane, že se na vás kronikáři obrátí s prosbou o informace nebo fotografii k akci, na které jste se podíleli? Vyjděte jim prosím vstříc! Ať mají naši potomci jasnou představu o tom, jak jsme v Říčanech žili.

Helena Vlnařová ve spolupráci s městskými kronikářkami

Podle zákona č. 132/2006 Sb., Zákona o kronikách obcí, každá obec vede kroniku obce, do které se zaznamenávají zprávy o důležitých a pamětihodných událostech v obci pro informaci i poučení budoucím generacím. Do elektronické podoby říčanské kroniky máte možnost nahlédnout na webu města. Do vytištěné kroniky z let 2017–2019 se můžete začíst ve zdejší knihovně.    

Redakční systém i-servis

(c) Mediální a komunikační servis Říčany, o.p.s. 2024 Všechna práva vyhrazena