Jde nám o lepší život v našem městě

2. 11. 2018

Jsou za námi další volby a já bych chtěl i touto cestou poděkovat za projevenou důvěru a podporu, kterou jste mně i mým kolegům dali. Je pro mne i celou říčanskou ODS zavazující a velmi si jí vážíme. Děkuji.

Výsledek voleb nám neumožňuje se přímo podílet na změnách k lepšímu v našem městě, ale budu se snažit nadále konat v jeho prospěch nejen z pozice krajského zastupitele, ale i člověka se znalostmi a zkušenostmi. Jedním z dalších počinů je i obnovení přípravy výstavby Tehovské spojky Krajským úřadem, který se mi podařilo v rámci výboru pro dopravu vyjednat koncem září. Věřím, že tentokrát bude vedení města tento projekt intenzivně podporovat, protože vybudováním této komunikace by se výrazně snížila doprava v našem městě i okolních obcích.

Dovolte mi, abych i zde pogratuloval vítězi voleb a popřál mu šťastnou ruku v jeho konání. Věřím, že bude vnímat naše připomínky i argumenty více, než tomu bylo doposud. Jde nám společně o lepší život v Říčanech. Je nezbytné, aby město mělo svůj Strategický plán rozvoje, nejlépe se širokou podporou zastupitelů. Jen tak nedojde k dalšímu plýtvání v podobě vynakládání množství peněz na přípravu či realizaci zbytných projektů. Je potřeba stanovit jejich priority i prodiskutovat umístění klíčových staveb. Uvidíme také, zda město nepřehodnotí své projekty městské dopravy či popelnic zadarmo, aby zadluženost města v následujícím období nevzrostla ještě výrazněji. 

Rád bych i touto cestou popřál Zdeňkovi Hrabovi hodně zdaru v jeho senátorském konání a poděkoval Jirkovi Kozákovi za jeho úsilí během kampaně. Veliké díky patří i všem, kteří se podíleli na naší kampani.

Závěrem mi dovolte ještě poznámku. K volební kampani jsme se snažili přistoupit pozitivně a zásadně jsme nesouhlasili s antikampaněmi, které se objevily. Takto by se předvolební boj vést neměl! Mrzel nás manipulativní přístup a nepravdivé pomluvy od Klidného města ve svých materiálech včetně Kurýru. Stejně tak i cílená a informačně nevyvážená a sestříhaná reportáž v předvečer voleb, vysílaná v hlavních zprávách a sdílená na Facebooku města, byla faulem a jasným zneužitím médií. Nikdo z nás si nepřeje překotný rozvoj města. Proto jsme se například v letech 2010 - 2014 aktivně podíleli na tvorbě územního plánu, který výrazně umírnil výstavbu v našem městě.

Miloslav Šmolík

Redakční systém i-servis

(c) Mediální a komunikační servis Říčany, o.p.s. 2020 Všechna práva vyhrazena