Je ústavní právo města Říčany rozhodovat o svých věcech realitou?

1. 9. 2017

Názor - Zdeněk Hraba místostarosta (STAN/Klidné město)

Poměrně banální záležitost týkající se úpravy jedné konkrétní záležitosti u poplatku ze psů mě vede k zamyšlení nad reálnými možnostmi samosprávy obcí a měst.

V oné konkrétní věci šlo o to, že v rámci technické novely vyhlášky města upravující poplatek ze psů (novela se týkala jen zpřesnění některých pojmů) je osvobození od poplatku ze psů u osob s ZTP omezeno pouze na jednoho psa. Tak, aby pro ušetření na poplatku nedocházelo k účelovému hlášení vlastnictví psa na osoby zdravotně a tělesně postižené, jak se v Čechách bohužel stává. Samozřejmě nejde vyloučit, že hendikepovaná osoba má psů více, ale jedná se spíše o výjimky.

Ministerstvo vnitra ovšem nelenilo a poslalo nám „radu“, abychom tuto věc upravili podle představ ministerstva. Zdůraznuji, že ministerstvo vnitra vůbec nemá právo ani kompetence k tomu, aby obcím nařizovalo, nebo jen „radilo“, jak si mají své záležitosti svými právními předpisy upravit. Podle právního řádu ministerstvo vnitra může, pouze pokud s nějakou úpravou vyhláškou nesouhlasí, podat podnět k Ústavnímu soudu, aby ten o ústavnosti takové právní úpravy vyhláškou města rozhodl.

Jsem přesvědčen, že města a vesnice mají právo si lokální záležitosti, v uvedeném případě třeba rozsah osvobození od poplatku ze psů, zásadně upravovat samy, podle svého uvážení a potřeb a mají k tomu zákonné zmocnění. A jsem také přesvědčen, že města a vesnice by měly mít toto právo v podstatně širším rozsahu.

Právě pro znalost místních poměrů a potřeb. Značný posun ke spravedlivejšímu uspořádání věcí veřejných by tak nastal třeba v otázkách nároku na platby ze sociální záchranné sítě. Obce by podle mého názoru měly například získat právo vyjádřit se (nikoli právo veta, samozřejmě), zda ten, kdo pobírá určitou sociální platbu, na ní podle názoru obce (samosprávy) nemá mít nárok, protože bydlí ve skutečnosti jinde, než uvádí a rozhodně není sociálně slabý osamělý jedinec. Nebo by obce měly získat možnost posuzovat a věcně řešit fenomén trvalého pobytu některých občanu na radnici. Bylo by tam možné vyloučit existující nešvary, jako třeba případ člověka přihlášeného jako bezdomovce k trvalému na radnici, když celá obec ví, že bydlí ve vile. A na radnici „má hlášen pobyt“ jen účelově.

V současné době to ale obec řešit vůbec nemůže. Naše zákony to prostě neumožnují. Je proto potřeba je změnit. Od žádné z vládních stran za posledních 25 let jsem ale pro rozšiřování samosprávy měst a obcí nezaznamenal jakýkoli posun. Že by se někdo obával, že by si občané měst a obcí řešili prostřednictvím samosprávy své potřeby a problémy sami a sami si za to také nesli odpovědnost?

Zdeněk Hraba

místostarosta (STAN/Klidné město)

Redakční systém i-servis

(c) Mediální a komunikační servis Říčany, o.p.s. 2024 Všechna práva vyhrazena