Jen tak pro pořádek

2. 11. 2018

Názor - Šárka Hudečková ; Reakce - Kateřina Lauerová, předsedkyně redakční rady

Vážená paní Lauerová, nedá mi nereagovat na vaši „reakci“ p. Hejdukovi, nadpis: Oprava. Trochu nerozumím tomu, kde píšete, že nejste součástí redakce, přitom pokud vím, jste přímo šéfredaktor redakční rady. Na můj e-mailový dotaz, kde jsem se ptala na členy RR, jste mi kromě ostatních členů uvedla i sebe. To znamená, že nejste účastna pravidelných schůzek RR a nemáte možnost se k článkům vyjadřovat? Víte, aby se předešlo možným dohadům či spekulacím, nestálo by za to, uvést v Kurýru či na webu města členy RR a dále pak zejména i pravidla příspěvků do Říčanského kurýru. Tím nemyslím jen občany z venku, ale zejména pak osoby úřadu, kteří mají možnost reagovat vždy po uzávěrce. A v neposlední řadě musím reagovat na vaši poslední větu v článku. Vězte, že jsem byla svědkem vašeho tel. hovoru s p. Hejdukem a musím uvést na pravou míru, že na vás: neřval, neurážel a křivě neobviňoval. Nevím, co vás vedlo takto agresivně reagovat. Ale jak jste napsala sama, cituji: „…po slušnosti volají právě ti, co k ní mají nejvíce daleko.“

Šárka Hudečková

 

Vážená paní Hudečková,

pisatelé příspěvků do rubriky názory, stejně jako já za radnici, zasílají své příspěvky na mailovou adresu texty@kuryr.cz. Ta je adresována ředitelce vydavatele věstníku, kterým je Mediální a komunikační servis o.p.s. a editorce. Do „redakce“ (což není oficiální označení) řadím i editorku a grafičku, které smluvně pracují pro MAKS. Zde, jak bylo uvedeno v minulém čísle, došlo ke změně nadpisu, za což se paní Stoszková omlouvala. Navíc pokud si přečtete tiráž časopisu, je zde jasně uvedeno, že některé texty je nutné upravit nebo zkrátit, což obvykle činí editorka. Jako předsedkyně redakční rady se pravidelně účastním jednání rady, kde jednáme o grafické podobě věstníku. Případně jednáme o sporných příspěvcích. To je třeba ten případ, kdy pan Hejduk byl upozorněn, že jeho příspěvek značně přesahuje stanovené podmínky a on místo toho, aby ho zkrátil, k čemuž byl vyzván, druhou část zaslal pod vaším jménem. Například s těmito případy současná pravidla nepočítají. Proto o nich rozhoduje redakční rada jmenovaná radou města. Stávající pravidla Kurýru nejsou ideální, proto redakční rada navrhla jejich úpravu. Nová pravidla však nebyla radou města schválena, stávající jsou na webu vydavatele. Pokud je mi Váš příspěvek z „redakce“ přeposlán 18. 10. což je den uzávěrky (pana Hejduka 19. 10.) nemám jinou možnost než reagovat po uzávěrce. A k tomu nepříjemnému telefonátu s panem Hejdukem, hranice toho, kde je slušná a zdvořilá komunikace, máme asi nastavenou individuálně. Tento telefonát byl rozhodně za mojí hranicí vnímání slušnosti.

Kateřina Lauerová,

předsedkyně redakční rady

Redakční systém i-servis

(c) Mediální a komunikační servis Říčany, o.p.s. 2024 Všechna práva vyhrazena