K zaměstnání o krok blíž

27. 10. 2023

projekt na podporu lidí mající potíže s uplatněním na trhu práce

Využijte příležitosti být součástí skupinového setkávání v rámci projektu K zaměstnání o krok blíž, který je zaměřený na usnadnění přístupu k zaměstnání.

Projekt je určený lidem evidovaným na úřadu práce nebo pracovně neaktivním déle než pět měsíců, kteří mají zdravotní postižení či duševní obtíže, dále pak osobám, které mají nízkou úroveň kvalifikace nebo pečují o dítě mladší 15 let či o osobu blízkou nebo závislou na pomoci jiné fyzické osoby.

Záměrem projektu je motivovat a podpořit tyto cílové skupiny k uplatnění na pracovním trhu, a to aktivitami orientovanými na rozvoj pracovních a sociálních kompetencí a posílení sociálních a komunikačních dovedností.

Aktivity, které budou v rámci projektu realizovány si kladou za cíl nejen zvýšit sebevědomí a vnitřní motivaci účastníka, ale zároveň ho citlivě a promyšleně připravit na vstup do reálného pracovního prostředí.

První skupinová setkání, která v říčanském centru Modrých dveří probíhají každé sudé úterý sice již začátkem října začala, ale přihlašovat se můžete průběžně až do 30. 1. 2024. Náplň těchto setkávání je zaměřena na komunikaci, řešení konfliktů, zvládání zátěže, empatii či schopnost adaptovat se na změny. Účastníky čeká i exkurze na ukázkové pracoviště zaměstnavatele či aktivity spojené s hledáním, nástupem a změnou zaměstnání (např. sepsání aktuálního životopisu, motivačního dopisu, orientace v pracovněprávních otázkách).

Společnými setkáními vás provedou odborní pracovníci se zkušeností v oblasti zaměstnanosti.

Pro více informací kontaktujte Lenku Pekařovou na tel. čísle 727 864 773 nebo e-mailu lenka.pekarova@modredvere.cz a Radku Vaňkovou na tel. čísle 727 976 513 nebo e-mailu radka.vankova@modredvere.cz.

 

Projekt K zaměstnání o krok blíž poběží až do 30. 9. 2025. Projekt je podpořen z Operačního programu zaměstnanost a postupně nabídne veřejnosti řadu aktivit, o kterých budou zájemci za včas informováni a do kterých se mohou průběžně zapojit. Projekt podpoří osoby ze Středočeského kraje.

Redakční systém i-servis

(c) Mediální a komunikační servis Říčany, o.p.s. 2023 Všechna práva vyhrazena