Kanalizační Kocourkov

13. 11. 2017

Andrej Babiš prý neví co se zbylými 60 miliardami. Dobrá rada je jistě drahá. Nicméně řešení by mohlo být snadné, jen chtít. Prosím, zde je příklad:

Obec Ondřejov v okrese Praha-východ je svým způsobem zajímavá. Její praotcové z Dubé ji někdy před 600 lety založili na kopci, tehdy skrytém v hlubině posázavských lesů. Obec rostla zemědělstvím i řemesly, chalupy a statky přibývaly, až ve 20. století se objevily problémy.

Když nastoupila po císařsko-královském vládnutí republika, začala debata o modernizaci obce, zejména s ohledem na hvězdárnu, která nad obcí na vrcholku kopce vznikala úsilím podnikatelů Fričů. Ale nic zvláštního se tehdy v obci ještě nedělo.

Teprve další změna, kterou přinesl čas po vyhnání fašistických okupantů v polovici 20. století a pak jejich náhradou socializmem, umožnila budování obce posunout. Nikam moc daleko-na to prostředky obec neměla. Ale přesto se tehdy-někdy před více než 30 lety-obecní řídící orgán (tzv. MNV-Místní Národní Výbor)-usnesl, že obec potřebuje kanalizaci.

Jistě, kanalizace je věc užitečná, zejména když umožní likvidaci páchnoucích a přetékajících žump a zmizí nutnost jejich vyvážení. Ovšem, stavba kanalizace je věc nákladná. Ale nabídla se možnost: kanalizaci postavíme v akci Z. Čili dobrovolnou prací občanů.

A tak se chodilo kopat. Kopaly se rýhy pro položení rour, kopaly se základy pro čističku pod jižním okrajem kopce, na němž stojí větší část obce. Konečně byly položeny roury, stál domek pro čističku-a bylo možno se slávou kanalizaci spustit. Východní část obce mohla rušit žumpy a jejich přepady už nepáchly.

Přešla „sametová“ revoluce. Zbývala ovšem ještě západní část obce, se sklonem na opačnou stranu. Je pravda, že už v době socializmu, když se rozrůstal nad obcí kolem původní Fričovy hvězdárny moderní astronomický ústav, byla pro jeho potřebu postavena kanalizace s kořenovou čističkou pod kopcem. V tichosti se na ni připojili i někteří obyvatelé domků kolem. Jenže ouvej: kapacita kořenové čističky dávno nestačí a řada domků ze staré i nové výstavby kanalizaci nemá.

Jak z toho ven? Akce Z se už nekoná. Na takovou stavbu musí být projekt, výběrové řízení, různá povolení a peníze. MNV už nemáme. Veřejné schůze nejsou. Obec řídí obecní zastupitelstvo a to si neví rady. Existuje jakýsi předprojekt. Dosti fantastický: pod kopcem, tam někde, co je stará („hvězdárenská“) kořenová čistička, se postaví nádrž, do které vyústí kanalizace západní strany obce, tam bude přečerpávací stanice, která obsah nádrže požene potrubím do protějšího kopce, přes obec Turkovice (ta se k tomu připojí), a dolů k potoku Šmejkalka, kde se postaví čistička-celkem přes dva kilometry potrubí. Projekt něco jako průplav Dunaj-Odra-Labe. Jak ho realizovat, zatím nikdo neví. Prý dříve než za 5 let to nebude. A tak nezbývá, než vyvážet žumpy, udržovat letité domovní čističky a přepady nechat odtékat. Takhle asi nějak vypadá ekologie v Kocourkově.

A Babišovy miliardy? Pan ministr Jurečka by je snad rád použil na pomoc venkovu. Asi by se hodily i Ondřejovu, aby s nedodělanou kanalizací přestal dělat ostudu. Snad.

Redakční systém i-servis

(c) Mediální a komunikační servis Říčany, o.p.s. 2024 Všechna práva vyhrazena