Kardinální problém

29. 9. 2017

Názor - Josef Trojánek; Reakce - David Michalička, radní

Za kardinální problém považuji řešení přetížené Černokostelecké a jsem přesvědčen, že strana, která by navrhla a následně se zavázala k realizaci vhodného řešení, by vyhrála nadcházející volby.

 

Naši předchůdci tento problém dávno předpokládali a již po druhé světové válce představitelé minulého režimu navrhovali obchvat Říčan od Uhříněvsi kolem Nedvězí a Pacova směrem k Vojkovu a Mukařovu. Bohužel po devadesátém roce začaly všude rozhodovat peníze a tehdejší představitelé se dali „přesvědčit“ a do těchto prostor pustili bytovou výstavbu.

Z pohledu do minulosti se dá předpokládat další mohutný rozmach automobilizmu. V době mého narození byli v Říčanech dva drožkáři, pan Krolop a pan Kudrna, kteří odváželi všechny budoucí maminky do Prahy k porodu. V době mé školní docházky bylo vidět nákladní auta na dřevoplyn, po Černokostelecké projížděly kravské a koňské povozy. Jako kluci jsme jim sedali na konec vozu a vozka po nás švihal bičem. Dnes stojí pomalu před každým domem dvě tři auta a aut stále přibývá!

Jak to tedy bude dál?

 

 

                                                                                                                             Josef Trojánek

 

Vážený pane Trojánku,

pokrok asi nezastavíme. Problémy spojené s intenzivní dopravou trápí velký počet měst nejen v ČR. Díky blízkosti metropole nejsou Říčany vyjímkou. Současné vedení města Říčany se samozřejmě snaží omezit a zklidnit dopravu ve městě. Jasným důkazem je již schválené a připravované omezení tranzitu nákladních vozidel nad 12t na všech silnicích kromě Černokostelecké. Velmi též usilujeme o zahájení přípravy propojení II/101 ve směru od Úval přímo na budoucí trasu Pražského okruhu, tedy mimo zástavbu města Říčany (dá se říct takový malý obchvat města). Zcela zásadní stavbou pro celý náš region je pravě část 511 Pražského okruhu (SOKP) v úseku D1-Běchovice, která by se mohla v příštích letech konečně začít stavět. Ten by měl odvést většinu tranzitní dopravy u našeho města a výrazně tak zklidnit dnes přetížene ulice. Aktuálně je hotové nové posouzení vlivu na životní prostředí (EIA) a v příštím roce se dá očekávat vydání územního rozhodnutí na uvedený úsek okruhu. Obchvat Černokostelecké, tedy silnice I. třídy, byl historicky plánován severně kolem Pacova a Strašína. V předchozích desetiletích byla ovšem velká část této rezervy zastavěna a obchvat dnes prakticky není možné nikudy smysluplně vést, aniž by se kácela velká část našich lesů. Severní obchvat Černokostelecké tedy z plánů skutečně vypadl. Modely zpracované na objednávku kraje ukázaly, že výrazně vyšší přínos by pro Říčany a okolí měla propojka Všechromy - Vojkov, tedy spojnice D1 a I/2 Černokostelecká. Zkapacitnění této propojky by odvedlo část vozidel mimo Říčany, a proto i vedení města tuto alternativu doporučuje a bude prosazovat. Snažíme se ale o to, aby v budoucnu silnice sloužila pouze osobní dopravě a zásobování, tranzitní (pouze projíždějící) nákladní dopravu chceme z Říčan vymístit.

David Michalička, radní

Redakční systém i-servis

(c) Mediální a komunikační servis Říčany, o.p.s. 2024 Všechna práva vyhrazena