Kauza bytů na Komenského náměstí

6. 7. 2020

 

Závažná kauza bytů na adrese Komenského náměstí č. p. 1910 má stále bohužel daleko k vyřešení. Nově se přidal i obdobný problém s byty v domech s č. p. 1999 a 2000; v řadě detailů se obě kauzy liší, problém je však téměř totožný; postup města v rozporu se zákonem o obcích v klíčovém období realizace obou projektů v letech 1998 – 2002, kdy v celém procesu absentovala zákonem vyžadovaná ustanovení smluv a schválení jednotlivých kroků zastupitelstvem. Vlastní popis problematických bodů by vydal na samostatný článek, je však potřeba říct, že město v současnosti řeší problém vzniklý v době, kdy složení zastupitelstva bylo zcela odlišné.

Lze plně chápat obavy zastupitelů z vlastní trestněprávní odpovědnosti, na druhou stranu by bylo alibistické čekat pouze na rozhodnutí soudu o (ne)platnosti původně uzavřených smluv s dosavadními nájemníky – je nutné již nyní detailně rozpracovat varianty řešení, ukážou-li se smlouvy neplatnými. Jsem přesvědčen, že v takovém případě není možné odchýlit se od ceny obvyklé pouze co do rozsahu hypotetických úroků z vkladu nájemníků, ale je rovněž třeba vzít do úvahy otázku dobrých mravů, když neplatnost smluv způsobilo svým pochybením město, dále legitimního očekávání nájemníků, kteří důvodně očekávali v uplynulých 20 letech převedení bytů do svého vlastnictví, a v neposlední řadě se vypořádat i s otázkou možné újmy, která vznikla na straně nájemníků.

Samozřejmostí by pak mělo být, že město nebude v nadcházejících soudních sporech s nájemníky požadovat náhradu nákladů řízení, aby nebyla ztěžována možnost nájemníků uplatnit svá práva. V neposlední řadě by mělo zastupitelstvo jednoznačně deklarovat, že až do konečného vyřešení celé záležitosti nepřistoupí k jednostrannému ukončování nájemních vztahů, nebo dokonce k prodeji bytů třetím osobám, odlišným od současných nájemníků.

Závěrem bych chtěl apelovat na současnou koalici, aby o celé záležitosti transparentně a včas komunikovala s nájemníky a jejich zástupci.

Adam Polánský,

zastupitel (STAN)

Redakční systém i-servis

(c) Mediální a komunikační servis Říčany, o.p.s. 2021 Všechna práva vyhrazena