Kauza bytů na Komenského náměstí

1. 1. 2021

 

V prosinci byla definitivně ukončena vleklá kauza převodu bytů v budově na Komenského náměstí čp. 1910. Po schválení smluv Zastupitelstvem dne 25. 11. 2020 byla celá věc završena podpisy smluv a vkladem vlastnického práva nájemníků do katastru nemovitostí. Byl jsem Zastupitelstvem zmocněn k podpisu smluv za město, spolu s novým starostou Davidem Michaličkou a zastupitelem za ODS Miloslavem Šmolíkem. A můžu říct jediné: jsem hrdý, že jsem mohl připojit svůj podpis pod více než 30 kupních smluv.

Od počátku jsem stál se svými kolegy ze STAN Říčany na straně nájemníků, kdy jsme vnímali morální závazek města byty převést do vlastnictví nájemníků. Šli jsme do voleb s heslem, že budeme bojovat za zájmy Říčaňáků a svým postojem pouze naplňujeme náš volební program. A budeme v tom pokračovat i nadále.

Dovolte mi poděkovat 11 zastupitelům, kteří měli odvahu hlasovat pro uzavření smluv, zejména Davidu Michaličkovi, bez jehož konstruktivního přístupu by ke schválení smluv pravděpodobně nedošlo. Poděkování patří rovněž paní soudkyni Janě Chudíkové za mimořádně právně precizní odůvodnění rozsudku.

Projekt multifunkčního domu na Komenského náměstí čp. 1910 byl od počátku veden chvályhodným záměrem tehdejšího vedení města - nabídnout říčanským občanům, zejména mladým, dostupné bydlení. Ostatně, bylo by velmi žádoucí podobný projekt realizovat i dnes. V situaci, kdy ceny nemovitostí v Říčanech a okolí rostou raketovým tempem, kdy se realizuje jen omezená výstavba, nadto pro většinu mladých lidí za zcela nedostupných finančních podmínek, je podobný projekt městem spolufinancované výstavby bytů v zásadě jedinou možností, jak dlouhodobě udržet v Říčanech zdejší mladou generaci. Řada mých známých a přátel, se kterými jsem studoval během svého dospívání na říčanských školách, byla nucena město opustit a odstěhovat se často zcela mimo region do cenově dostupnějších oblastí. Postup této „gentrifikace“ tak může město vhodně nastavenou bytovou politikou do budoucna alespoň zmírňovat.

Adam Polánský, zastupitel (STAN)

Redakční systém i-servis

(c) Mediální a komunikační servis Říčany, o.p.s. 2021 Všechna práva vyhrazena