Kauza Kavčí skála stále není u konce

30. 6. 2017

Názor Pavel Žďárský

Mnozí obyvatelé Říčan si ještě pamatují na kauzu místního bytového družstva Kavčí skála, které se dostalo do potíží vinou defraudace někdejšího předsedy Miroslava Musila. Z majetku družstva zpronevěřil více než 12,5 milionu korun. Přes stabilizační program nového vedení byl na podzim 1998 na družstvo prohlášen konkurz a velká část obyvatel našeho města se po dlouhá léta obávala o střechu nad hlavou. Na průlomový okamžik v soudní bitvě museli počkat až do podzimu 2007, kdy konkurzní soudce po řadě prohraných sporů uložil správci konkurzní podstaty Tomáši Korandovi vyškrtnout z konkurzní podstaty anuitní byty. Nástavbové byty na vyloučení čekaly ještě řadu měsíců i let.

Zdálo by se, že příběh dospěl do šťastného konce. Bohužel ne pro všechny. Někteří lidé buď vlastním pochybením či vinou svého právního zástupce o své byty skutečně přišli, správce je vydražil. Další vyřešili svou individuální situaci a dohodli se se správcem na zaplacení nemalé sumy, za kterou jejich byt z konkurzní podstaty vyloučil. Lidé, kteří skládali peníze na výstavbu bytů a garáží do rukou Miroslava Musila, však nadále vinou rozhodnutí svých zástupců ve věřitelském výboru byli odsouzeni k dalšímu nekonečnému čekání, zda většina získaných prostředků bude promrhána v nesmyslných a neúspěšných soudních sporech a jestli vůbec něco zůstane k vyplacení.

Po 18 letech od prohlášení konkurzu má kauza další pokračování. Správce rozeslal bývalým družstevníkům dopisy, v nichž požadoval od každé domácnosti zaplacení částky v průměru přesahující sto tisíc korun. Celkově chtěl tímto krokem získat více než 30 miliónů korun.   

Vlastníci bytů zaplatit odmítli a správce se proto rozhodl vymáhat nově požadované prostředky soudní cestou. Obyvatelé těžce zkoušeného sídliště se tak opět dostávají pod tlak nesmyslné soudní mašinérie. Tímto krokem budou utraceny z konkurzní podstaty i poslední peníze, které v ní ještě zbývají, aniž by věřitelé viděli jedinou korunu a náklady konkurzu dále jen porostou. Prodejem majetku družstva správce získal 39 milionů korun, 35 milionů korun bylo v průběhu konkurzu nesmyslně promrháno, přičemž ze získaných peněz bylo možno uspokojit všechny zjištěné pohledávky a ještě by více jak 10 milionů zbylo.

První spor se konal ve středu 24. května 2017 a Obvodní soud pro Prahu 5 Korandovu žalobu hned při úvodním stání zamítl. Ten se však proti prvoinstančnímu rozsudku chystá odvolat.

Možná se ani nepočítá s úspěchem nově vyvolaných soudních pří. Jde spíše o další drahý pokus, jak česká justice na tak absurdní krok zareaguje. Vidina dalších letitých tahanic určitě nikomu neprospěje a konkurz se tím bude jen dále protahovat.

 

Pavel Žďárský

Redakční systém i-servis

(c) Mediální a komunikační servis Říčany, o.p.s. 2024 Všechna práva vyhrazena