Kdo tu cenzuruje a komu vadí názory občanů?

1. 5. 2023

Fungování redakční rady Kurýru je velkou záhadou. Mám za to, že když město dává z rozpočtu na vydávání Kurýru nemalé peníze, musí být dodržována jasná a hlavně rovná pravidla pro všechny, aby se z „věstníku města a městského úřadu Říčany“ nestala hlásná trouba pár vyvolených. Pravidla, která se běžně dodržují v jiných městech, jsou v Říčanech ignorována.

Zatímco předseda finančního výboru (Klidné město) má volnou ruku pro několik stran textu, protože se jeho článek prohlásí za „informace z radnice“, předsedkyně kontrolního výboru z opoziční Změny pro Říčany se má spokojit s třetinou stránky a „může informovat občany v rámci prostoru pro zastupitele,“ jak se píše v mailu ředitelky vydavatele Kurýra z 23. 3. 2023.

Úplný ohňostroj vlídnosti ale najdeme v zápisu z redakční rady z 22. 3. 2023. Členové redakční rady Helena Vlnařová, Kateřina Lauerová, Lukáš Zdražila, Jakub Halaš a Jan Kužník se usnesli, že „článek (občana) nebyl nikterak závadný, byl však obsahově prázdný a slohově nevyhovující“. A tak článek spoluobčana prostě nevyšel.

Do Kurýru mohou očividně psát jen vyvolení lidé, jejichž článek není „závadný“ a je obsahově po chuti redakční radě a slohově vyhovuje členům redakční rady. Pokud jste předseda výboru z KM, máte volný prostor, a pokud ne, tak máte k dispozici pouze třetinu jedné stránky. A minule se dokonce stalo, že v textu zastupitele redakční rada slova prostě vyměnila. Bez souhlasu autora.

Perličkou je, že i když podle ředitelky MaKS Říčany, o.p.s. (vydavatele Kurýra) Kateřiny Lauerové „kompletní PDF před tiskem vidí ze zastupitelů pouze starosta“, tak již několikrát vyšla ve stejném čísle reakce někoho ze zastupitelů Klidného města. Vysvětlení se nabízejí pouze tři: buď vyvolení zastupitelé umí reagovat na něco, co nečetli, nebo paní ředitelka Lauerová lže, anebo starosta obchází pravidla a přeposílá texty svým lidem. Jiná varianta neexistuje.

Zdeněk Hraba, zastupitel

Odpovědi na dotazy zastupitele Hraby

Jak funguje redakční rada a Kurýr?

Redakční rada kurýru má pro toto volební období devět členů, které jmenuje Rada města Říčany. Je odpovědná za obsah zpravodaje, a řídí se Pravidly pro zveřejňování příspěvku, které schválila rada města, a která jsou komukoliv dostupná na tomto odkazu https://info.ricany.cz/mesto/pravidla-pro-zverejnovani-prispevku-v-mestskem-vestniku. Součástí Pravidel je také to, že napadené straně je vždy dán prostor na reakci ještě v témže čísle. V rámci pravomoci rady také došlo k tomu, že iniciály napadené referentky byly na doporučení právního oddělení změněny. Tolik k panem Hrabou zmíněné “změně slov” v minulém čísle. To také bylo pisateli příspěvku oznámeno po jednání redakční rady.

Jaký prostor mají v Kurýru zastupitelé?

Předsedkyně kontrolního výboru a zastupitelka může podle výše uvedených pravidel, stejně jako každý jiný zastupitel, využít pro své názory týkající se města Říčany v každém čísle zpravodaje půl strany. Nikoliv třetinu, jak mylně uvádí pan Hraba. Předseda finančního výboru každoročně informuje o veřejných financích a o tom, jak se s nimi hospodaří, a to jednou ročně vždy v únorovém čísle v rubrice informace z radnice.

Kdo může přispívat do Kurýru?

Do kurýru může svůj příspěvek poslat každý občan města, ale z pochopitelných důvodů nemůže být každý otištěn. Tištěné médium má své fyzické limity. Zastupitel Hraba mylně uvádí, že “článek občana” nevyšel. Publikován samozřejmě byl a přečíst si jej můžete zde: https://www.maks-ricany.cz/maks/obec-je-pro-lidi.

Redakční rada zpravodaje Říčanský kurýr

 

Redakční systém i-servis

(c) Mediální a komunikační servis Říčany, o.p.s. 2024 Všechna práva vyhrazena