Klidné a špinavé

30. 5. 2021

Názor - J. Richter

Dne 15. 3. jsem zaslal do redakce Říčanského kurýru (ŘK) článek „Záhony nebo prach,

výkon státní správy“, který byl následně v dubnovém ŘK otištěn. V něm jsem závěrem poprosil, aby nebyl komentován. Vysvětlování, které jakýkoliv kritický článek v ŘK provází, přináší i sáhodlouhé zdůvodnění, ale ve skutečnosti nic neřeší, ani neodpovídá na skutečnosti popsané v článku. Můj příspěvek chtěl pouze dvě věci, a to včasné vyčištění městských komunikací a zrychlení stavebního řízení. Přesto reakce na kritický článek jako vždy byla delší než článek sám, věrohodnost a pravdivost nejen zpochybněna, ale přímo popřena. Závěrem zdůvodnění, proč se komunikace nemohou čistit včas, jsem byl vyzván, abych se čištění zúčastnil. Moje odezva byla proto přímo úměrná nestydatosti této odpovědi a byla odeslána dne 12. 4. do redakce ŘK k uveřejnění. Po přečtení květnového čísla jsem zjistil, že můj příspěvek nebyl uveřejněn. Protože jsem neznal důvody neuveřejnění, zaslal jsem dotaz dne 4. 5. a 5. 5. jsem z redakce ŘK dostal sáhodlouhou odpověď, doplněnou i doporučením městského právníka, že jsem porušil pravidla pro zveřejňování příspěvků.

Nyní ale k podstatě věci, protože by se mohlo zdát, že jsem skutečně nepřijatelným způsobem odpověděl a tudíž právem příspěvek nebyl uveřejněn. Jenže o tom rozhoduje redakční rada, jmenována Městskou radou Říčany (MRŘ), možná i zastupitelstvem města Říčany (ZMŘ), které jsem v příspěvku právě kritizoval. Budoucnost Říčan je posledních 10 let řízena způsobem, který by se hodil pro město 100 km od Prahy a nikoliv 22 km od centra metropole. O tom, že se neřeší zásadní problémy, tj. doprava, výstavba ve městě (nevyhovující územní plán), čistírny odpadních vod, zásobování pitnou vodou a školství.

 Odpověď, pokud bude tento článek otištěn, bude zcela opačného mínění, ale skutečnost si může každý sám ověřit. Abych byl zcela konkrétní, dopravu zažíváme denně, na splaškovou kanalizaci ani na pitnou vodu vás nepřipojí, i když komerčních objektů zde roste nejvíce za poslední dobu a škola je řešena na nejhůře přístupném dopravním místě ve městě. Řešení těchto problémů musí být řešeno diskuzí a ta je právě odmítána.

Jaroslav Richter

Redakční systém i-servis

(c) Mediální a komunikační servis Říčany, o.p.s. 2024 Všechna práva vyhrazena