Klub Cesta

29. 3. 2024

Klub Cesta je podpůrná a sociálně preventivní služba pro děti a mládež z Říčan a okolí. Ročně spolupracuje se zhruba 300 klienty. Na Říčansku má velmi důležitou roli, ač to ne všichni vědí. Dlouhodobý cíl je zlepšit celkovou spokojenost dětí a mladistvých, naučit je více dovedností a rozvinout jejich schopnost zvládat různé zátěžové situace a z toho plynoucí stres tak, aby to nevedlo k rozvoji psychických poruch, ale naopak se posilovala jejich odolnost. Učíme děti, jak mohou trávit volný čas způsobem, který pro ně je zdravý a rozvíjí jejich potenciál. Nabízíme jim aktivity, které posilují jejich sebedůvěru a zároveň slouží jako psychohygiena. Zaměřujeme se nejen na psychické zdraví, ale i na to fyzické, které je neoddělitelnou součástí zdraví celkového. Pracujeme skupinově i individuálně. Mezi klíčové aktivity, které nabízíme zdarma patří: terapie s psychologem, terapeutická skupina, profesionální krizová intervence, chatové poradenství, doučování, rozvojové workshopy a besedy, bezpečný prostor a vybavení pro smysluplné využití volného času, pomoc a podpora v obtížných životních situacích (poradenství, motivační rozhovory, kontakt s institucemi ve prospěch uživatele, zprostředkování jiných služeb či doprovod k jich zařízení atd.). Moc si vážíme každého, kdo nás podporuje a vidí v naší službě stejný smysl.

A co přináší rok 2024? Hlavním cílem bude i nadále rozvíjet služby nabízené dětem a mládeži a čeká nás fokus na ambulantní formu služby a rozvoj jejího zázemí. Kvůli nevyhovující statice budovy, kterou pro činnost Klubu Cesta nyní využíváme, ji nebude možné dále využívat, celý objekt bude zbourán. Pro nás je to zásadní situace, ve které jen těžko dokážeme obstát sami. Prohlubování spolupráce s městem Říčany a hledání řešení bude hlavní misí roku. Je to pro nás výzva a v určité míře krize, zároveň i příležitost. Pokud byste se chtěli jakoukoliv formou zapojit, budeme rádi.

Bezplatně Klub Cesta funguje díky dotacím Středočeského kraje, města Říčany a také Operačního programu Zaměstnanost plus v rámci projektu Cesta ke zdravému já, registrační číslo projektu: CZ.03.02.02/00/22_017/0000903.

 

Tereza Zajíčková, vedoucí služby

Přílohy:

program duben- KLub Cesta.pdf (5794 kB)

Redakční systém i-servis

(c) Mediální a komunikační servis Říčany, o.p.s. 2024 Všechna práva vyhrazena