Koho chce ovlivňovat Zdeněk Hraba?

29. 3. 2024

(reakce na příspěvek Z. Hraby z březnového vydání Kurýru: Kdo chce ovlivňovat děti?)

Již podruhé jsme se mohli v kurýru prostřednictvím pana Hraba zaleknout hrozby „rozkladu školství“. V příspěvku vyzývá ředitele škol, aby závazné kurikulární dokumenty po schválení MŠMT nerespektovali. Slibuje, že nás v Senátu Parlamentu ČR ochrání před jakousi „aktivistickou úderkou“, a ještě ke všemu „spolu s námi“.

Ráda bych se vyjádřila k náznakům, kterými se Z. Hraba snaží vyvolat veřejné pohoršení. Skutečně probíhají revize Rámcových vzdělávacích programů (RVP), které připravuje Národní pedagogický institut (zřízený MŠMT) ve skupinách složených z učitelů a didaktiků (www.velke-revize-zv.rvp.cz). Během dubna se k návrhu může každý vyjádřit při veřejné konzultaci. Tyto dokumenty poskytují rámec školám, které podle nich poté tvoří školní vzdělávací programy.

Z vystupování v médiích a hlasování v Senátu proti Istanbulské úmluvě (o prevenci a potírání násilí vůči ženám a domácího násilí) lze usoudit, co pana Hrabu „zvedá ze židle“. Ve svém příspěvku „Kdo chce ovlivňovat děti“ však cituje text MŠMT a označuje v něm za „hlavní pilíře aktivistické agendy“ např. demokracii a lidská práva, spravedlivost, genderovou rovnost, klimatické změny a udržitelnost, migraci nebo postavení národnostních menšin.

Pohoršuje někoho toto zaměření vzdělávání? Můžeme jej porovnat s těmito cíli: „pochopení a uplatňování zásad demokracie a právního státu, základních lidských práv a svobod; principu rovnosti žen a mužů ve společnosti; respektu k etnické, národnostní, kulturní […] identitě každého; znalostí o životním prostředí a jeho ochraně vycházející ze zásad trvale udržitelného rozvoje“.

Možná to pana Hrabu překvapí, ale jedná se o citaci školského zákona (561/2004 Sb.). Demokracie, rovnost žen a mužů, lidská práva nebo udržitelnost ohrožují tedy naše děti již 20 let. Opravdu si nemyslím, že by měl právník, zastupitel nebo senátor vyzývat ředitele říčanských škol k tomu, aby závazné dokumenty či zákony ignorovali.

Kateřina Čiháková,
garantka oboru přírodopis, NPI

Redakce v souladu s Pravidly pro zveřejňování příspěvků poskytla názor k reakci:

Koho chci ovlivňovat? Na rozdíl od aktivistů nikoho

Předně chci poděkovat redakci Kurýru za možnost vyjádřit se k článku paní Čihákové, který je reakcí na můj článek v minulém čísle.

Začnu tedy hned odpovědí na její první a nejdůležitější otázku: „Koho chce ovlivňovat Zdeněk Hraba?“ Nikoho. Na rozdíl však od mnoha – mnohdy štědře z peněz daňových poplatníků placených – aktivistů.

Teď ke školství. Jsem přesvědčen, že děti má škola učit, zatímco vychovávat je však mají rodiče.

A opravdu nechci, aby byly děti školou vychovávány k tomu, že existuje nějaká „genderová identita“ (o genderu není ve školském zákoně ani slovo, když už jsme u toho, koho co překvapí v zákonech). Nechci, aby se ve školách učilo to, co je teď mezi aktivisty moderní, tedy že se každý může prohlásit za kterékoliv z údajných stovek pohlaví. Tato progresivistická „masírka“ dětí prostě nesmí mít ve škole místo.

Paní Čiháková píše, že vyzývám k nerespektování metodiky. Ona metodika však ještě není ani schválená, ani platná. Naštěstí. A pokud ředitelé v rámci svých pravomocí (takhle přesně jsem to napsal) budou bránit indoktrinaci dětí ve školách před zdivočelými aktivisty (a to i těmi, kteří se napojili na MŠMT), pak to není žádné ignorování zákona, jak dezinformuje paní Čiháková, ale záslužná činnost.

K „otření“ se o můj názor na Istanbulskou úmluvu (o prevenci a potírání násilí vůči ženám) snad jen tolik, že název a obsah Istanbulské úmluvy nejsou ve shodě a úmluva si na boj proti násilí jen hraje. Zhruba asi tak, jak je shodný název Korejské lidově demokratické republiky s jejím demokratickým obsahem.

A poznámka na závěr: Vítám každého, kdo má jiný názor na cokoliv. To je v pořádku. A vždy, když se mnou někdo nesouhlasí, nabídnu danému člověku setkání. Protože demokracie je přeci o diskusi. Toto platí skutečně pro všechny. Stačí mi napsat na adresu hrabaz@senat.cz

Zdeněk Hraba,
zastupitel Změna pro Říčany

Redakční systém i-servis

(c) Mediální a komunikační servis Říčany, o.p.s. 2024 Všechna práva vyhrazena