Koloběh - Točí se a pomáhá…

31. 12. 2019

Milí příznivci a podporovatelé KOLOBĚHU Říčany, mezi něž řadím nejen celý tým našich ochotných dobrovolnic a dobrovolníků, ale vás všechny, kdo jste nám přinesli jakýkoli dar (či mnoho darů), a také vás, kteří jste u nás cokoli zakoupili (nebo už pravidelně nakupujete), chtěli bychom vám na prahu nového roku poděkovat za vaše dobrodiní. Obchůdek na náměstí funguje necelé dva měsíce, ale jeho princip a vaše ochota už pomohly řadě našich blízkých: s garancí pracovnic Odboru sociálních věcí a zdravotnictví resp. Komunitního centra Říčany jsme v době uzávěrky Kurýru rozdělily bezmála 80 000 Kč. Pod stromečkem jsme tak mohli potěšit několik zdravotně či sociálně znevýhodněných říčanských dětí, lidí v obtížně zvladatelných životních situacích, zdravotně postižených i seniorů. Zakoupeny byly mj. počítač, mobilní telefony, kompenzační pomůcka a dokonce i „pár“ metráků uhlí. Konkrétnější podobu naší pomoci najdete na webu www.kolobeh-ricany.cz, na našem facebookovém profilu a také přímo v obchůdku. Nekončíme s Vánocemi, fungujeme dál! Pokud a dokud budete nosit dary (třeba i ty, které se pod stromeček moc nehodily) a my je budeme vracet do oběhu, pramen této radosti nevyschne. Slibně se rozjíždí naše internetová nabídka objemnějšího zboží. S radostí přivítáme další dobrovolníky, protože práce je u nás stále dost – třídění zboží podle sezónnosti i velikosti, prodej, úklid i komunikace s dárci… A konečně pro další formu podpory může posloužit i náš transparentní účet 6060606319/0800. Ještě jednou veliké díky všem! Hlavně bychom ale chtěli, abyste se k nám rádi vraceli. Nejen pro nové zboží, ale pro specifickou vlídnou atmosféru, jíž KOLOBĚH vytváří. Ať už přijdete nakoupit, najdete si místo v houbařském kroužku, mezi zájemci o večer francouzského šansonu nebo přijdete s dětmi na výtvarnou dílničku, vždy budete vítáni. Kéž je říčanský KOLOBĚH místem milých setkání i v celém nadcházejícím roce. Za celý tým KOLOBĚHu Říčany

Eva Hazdrová Kopecká, ředitelka

Redakční systém i-servis

(c) Mediální a komunikační servis Říčany, o.p.s. 2020 Všechna práva vyhrazena