Komunitní centrum informuje

28. 1. 2024

Komunitní centrum Říčany poskytuje Asistenční služby pro seniory a zdravotně postižené sedm dní v týdnu. Pomoc se zaměřuje na zvládání běžných úkonů, při osobní hygieně, doprovod k lékaři, na úřady a zajištění chodu domácnosti. Naše služby opětovně rozšiřujeme díky nadačnímu příspěvku EP Corporate Group, kde díky dotaci můžeme několika seniorským klientům využívajících osobní asistenci na základě uzavřené smlouvy, poskytnout obědy zdarma.  

Služba „Sanace rodiny“ poskytuje pomoc rodinám, u kterých jsou z různých příčin rodinné vazby a domácí prostředí dětí narušeny. Proto jsme zde pro vás. Stále máme prostor pomoci, stačí se jen ozvat, přijít, sdělit své trápení a mít pocit, že už na to nejsem sama/sám. Proč? Protože služba pro rodiny s dětmi zachovává anonymitu a etiku a hlavním cílem je umožnit dětem setrvat a vyrůstat ve fungující rodině.

Komunitní centrum Říčany je organizace s velkým potenciálem a nabídkou služeb, podporuje a pomáhá celým srdcem odborně a zároveň lidsky klientům, kteří službu potřebují a využívají.“

Práce Komunitního centra jakožto neziskové organizace, je zcela závislá na finanční podpoře, jak ze státního rozpočtu a Evropských sociálních fondů, tak i na podpoře nadací, města Říčany a dalších organizací a osob vnímajících sociální zodpovědnost za naše znevýhodněné spoluobčany. Získávat peníze touto formou je nelehké, a proto patří veliké poděkování každému, kdo Komunitní centrum finančně podporuje. Bez těchto příspěvků by činnost sociálních služeb nebyla možná. Jsme velmi zavázáni za jakýkoli finanční dar na chod organizace.

Pohodové únorové dny přeje za celý tým

Pavlína Šantorová Filková,
 ředitelka společnosti

 

Redakční systém i-servis

(c) Mediální a komunikační servis Říčany, o.p.s. 2024 Všechna práva vyhrazena