Komunitní centrum Říčany

27. 5. 2013

Osobní asistence nově i o víkendech! A každou středu pokračujeme v bezplatných lekcích NORDIC WALKING pro seniory a osoby se zdravotním postižením.

 

Komunitní centrum rozšiřuje od 1. 6. 2013 dobu poskytování služby osobní asistence také na dny pracovního klidu a státní svátky v čase od 8 do 20 hod, a zároveň zavádí nový upravený cenový sazebník, který naleznete na webových stránkách organizace www.kcricany.cz nebo na vyžádání na tel. 737 587 130 / e-mailu: asistence@kcricany.cz.

 

Osobní asistence je terénní sociální služba, která pomáhá osobám se sníženou soběstačností, ať už z důvodu vysokého věku nebo jakéhokoliv onemocnění, setrvat ve svém přirozeném prostředí a vést důstojný život. Služba může být nápomocná také rodinám, které se starají o své příslušníky, a to v čase jejich nepřítomnosti v pracovní době, o víkendech nebo dovolených. Několikahodinová asistence u jednoho klienta za sníženou cenu supluje v regionu velmi chybějící odlehčovací služby nebo denní stacionář.

 

Dále každou červnovou středu pokračujeme v bezplatných lekcích NORDIC WALKING pro seniory a osoby se zdravotním postižením. Sraz je vždy v 14:00 hod. v sedacím altánu Lázeňské louky. Zájemcům, kteří si rezervují místo vždy do pondělí daného týdne, kdy chtějí na lekci přijít, také zdarma zapůjčíme hole. V případě deštivého počasí se lekce ruší! Rezervace přijímáme na tel. 732 474 378 nebo e-mailu: nordic@kcricany.cz. Doporučujeme zájemcům, aby ve vlastním zájmu konzultovali vhodnost tohoto cvičení se svým ošetřujícím lékařem.

 

Rodinám, které se ocitly v krizové situaci, nabízí KCŘ službu sanační program SPOLU DOMA – rodinná asistence: Sanace rodiny je poskytování pomoci a podpory rodinám s dětmi, jejichž vývoj je ohrožen v důsledku dopadů obtížné životní situace, kterou rodiče nedokáží sami bez pomoci překonat, a u kterých existují další rizika ohrožení jejich vývoje. Nabídkou odborných sociálních služeb lze stabilizovat  rodinnou situaci uživatele. Odborný asistent pracuje  především v  přirozeném prostředí rodiny. Služba je poskytována zdarma, na přání klienta může probíhat také anonymně. Pro dotazy a poradenství se můžete obracet na e-mail: spoludoma@kcricany.cz  nebo tel. 737 536 201.

 

 

 

Redakční systém i-servis

(c) Mediální a komunikační servis Říčany, o.p.s. 2024 Všechna práva vyhrazena