Komunitní centrum Říčany

27. 8. 2022

 Komunitní centrum Říčany o.p.s. se zabývá poskytováním sociálních služeb našim spoluobčanům v Říčanech a přilehlém okolí ve Středočeském kraji. V terénu nás poznáte díky služebním vozům s vyznačeným logem Komunitního centra Říčany. KCŘ významně pomáhá v regionu Říčanska a poskytuje tři registrované sociální služby, které pokrývají značnou oblast situací, do kterých se z různých příčin, může dostat kdokoli z nás. Jde o službu osobní asistence, aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením a sanaci rodin s dětmi. Zaměstnanci se neustále vzdělávají, aby jejich práce byla stále na profesionální úrovni a přístup ke klientovi vždy naplňoval etický kodex sociálního pracovníka.

 Práce je rozmanitá, a přesto dokáže překvapit, co třeba může během běžného pracovního dne nastat. Sedím v kanceláři, zazvoní zvonek u dveří. Paní se představí a já předpokládám, že je domluvená s některou z kolegyň na osobní schůzce. Není s nikým domluvená, nikoho nekontaktovala, sbírala jen dlouho odvahu. Ten den odvahu našla a přišla. V takové chvíli se rozhodně nemůže klient odkázat na to, že si má domluvit termín. Takový člověk potřebuje svou situaci, kvůli které přišel a hledal v sobě sílu zazvonit, řešit hned. Potřebuje být vyslyšen a je úplně jedno, že pospícháte pro dceru do školky. Teď jste tady pro toho konkrétního člověka, který na vás vlastně spoléhá. A až v momentě získání si důvěry můžete domlouvat další kroky. Jsou dny, kdy stále zvoní mobilní telefon jen s běžnými provozními záležitostmi, ale také s poptávkou po našich službách, kdy v některých případech bohužel nejsme kapacitně schopni vyhovět požadavkům klienta. Hodně na mě zapůsobil telefon, který vás donutí víc přemýšlet o práci, kterou děláte, a o životě, který žijete. Paní na druhé straně mi sdělila, že musí ukončit nasmlouvané služby, jelikož ten někdo jí blízký (klient KCŘ) zemřel. Slova jsou o ničem, jsou to pro mě neznámí lidé, přesto nemůžete mlčet. Bylo to nakonec příjemné povídání a ze strany paní plné díků, jak bylo o jí blízkého člověka ze strany Komunitního centra postaráno. Že poslední chvíle byly důstojné, pomáhající a přátelské a za to velice děkuje. A to je asi největší odměnou pro sociálního pracovníka.

 Práce Komunitního centra jakožto neziskové organizace, je zcela závislá na finanční podpoře, jak ze státního rozpočtu a Evropských sociálních fondů, tak i na podpoře nadací, města Říčany a dalších organizací a osob vnímajících sociální zodpovědnost za naše znevýhodněné spoluobčany. Získávat peníze touto formou je nelehké, a proto patří veliké poděkování každému, kdo Komunitní centrum finančně podporuje. Bez těchto příspěvků by činnost sociálních služeb nebyla možná. Jsme velmi zavázáni za jakýkoli finanční dar na chod organizace. Uvítáme i poskytnutí podpory ve formě kancelářských potřeb. Pokud se chcete i Vy stát patronem Komunitního centra Říčany a podpořit nás v naší práci, ozvěte se nám. Veškeré informace o naší organizaci, kontakty i návod, jak nás podpořit, naleznete na internetových stránkách www.kcricany.cz.

Vzhledem k současným cenám za pohonné hmoty jsme nuceni přistoupit od září ke zdražení cestovného po Říčanech z původních 20 Kč na 30 Kč. Doprava klienta na určené místo (např. lékař, úřad, nákup) se také navyšuje ze současných 9 Kč na 13 Kč za kilometr. Služba osobní asistence za každou hodinu je od září ze 120 Kč upravena na 130 Kč a nepřerušovaná osobní asistence u klienta v počtu 4 - 6 hodin se ze 110 Kč navýšila na 120 Kč za hodinu. Ostatní ceny zůstávají nezměněny. Podrobný ceník naleznete na našich www stránkách. Děkujeme za pochopení.

S úctou Pavlína Šantorová Filková, ředitelka společnosti

         

Redakční systém i-servis

(c) Mediální a komunikační servis Říčany, o.p.s. 2023 Všechna práva vyhrazena