Komunitní centrum Říčany

26. 11. 2022

Prosinec je ve znamení vánočních svátků a pro mnohé z nás těšení se na společné setkávání a příjemně strávený čas s rodinou. Ale také vybírání dárků, vánoční úklid, pečení cukroví, shánění kapra a příprava štědrovečerní večeře. To skutečně jedinečné, co štědrý večer odlišuje od ostatních dnů v roce, je právě blízkost rodiny a atmosféra, která se k němu váže. Můžeme společně naslouchat vánočním koledám, navzájem obdivovat rozdané dárky, hrát hry nebo sledovat pohádku v televizi.

Není to však tak docela samozřejmé a pro mnoho lidí chybějící společnost u vánočního stromku může být příčinou vědomí osamělosti, které jsou z různých důvodů vystaveni.

Komunitní centrum Říčany se po celý rok včetně vánočních svátků zabývá péčí o ty z nás, kteří vzhledem k různým omezením potřebují pomoc se zvládnutím nároků a starostí běžného života. V rámci služby Osobní asistence dojíždí vyškolení asistenti ke klientům domů a pomáhají s péčí o vlastní osobu, kterou z důvodu věku nebo onemocnění již sami klienti nezvládají. Služba přispívá k zachování samostatnosti seniorů a zdravotně postižených a doplňuje časové možnosti ostatních členů pečující rodiny. Asistenti dočasně vypomáhají také při návratech z hospitalizace nebo při akutním zhoršení zdravotního stavu. Osobní asistence může být jednorázová, krátkodobá i dlouhodobá a poskytuje se na celém území říčanského regionu. Program SPOLU DOMA nabízí zdarma pomoc rodinám s dětmi, které se ocitly v nepříznivé životní situaci. Sociální pracovníci zpravidla také navštěvují klienty v jejich domácím prostředí a pomáhají vyřešit vztahové, finanční, výchovné a další problémy. Cílem spolupráce s klienty je motivace a podpora k vyřešení jejich tíživé situace, nikoliv jejich hodnocení.

Ve všech těchto aktivitách se setkáváme s lidmi, kteří si zaslouží naši pozornost, povzbuzení a pomoc. Právě jim bychom rádi popřáli klidné prožití vánočních svátků se svými blízkými, dobré zdraví, radost a chuť do dalších dnů. Jsme tu pro vás. V Kamenici proběhlo první listopadový den setkání poskytovatelů sociálních služeb. Využili jsme možnosti poznat organizace, které se věnují sociálním službám v regionu a sdíleli jsme společné problémy, ale i radost z naší práce.

Děkujeme.

S úctou Pavlína Šantorová Filková, ředitelka společnosti

Redakční systém i-servis

(c) Mediální a komunikační servis Říčany, o.p.s. 2023 Všechna práva vyhrazena