Komunitní centrum Říčany

30. 9. 2023

Přijali jsme pozvání a možnost prezentovat naši práci na Letní škole pro pedagogy, která se konala koncem srpna na zámku v Kostelci nad Černými lesy pod taktovkou MAP. Snažíme se poukazovat na to, že zachycení možných patologických jevů v rodinách již v dětském věku má zásadní význam. Včasná péče může v samotném počátku odhalit problémy. Například proces rozvodu, který je náročný pro všechny „účastníky“ rodinného systému. Služba Sanace rodiny poskytuje rodině náhled i nadhled. Našimi klienty jsou převážně samoživitelé nebo rodiče, kteří se rozvádějí a jsou v tomto procesu, sociálně slabé rodiny nebo ti, kteří už ztratili naději v cokoli nebo mají špatnou zkušenost se státními úředníky. Mezi nejčastější problémy patří úpravy rodinných poměrů, špatná finanční situace, dluhová problematika, psychosomatika rodičů i dětí, potíže ve škole, zapojení se do společnosti, hledání práce, vyřizování sociálních dávek, finanční gramotnost, orientace v zákonech. Dále se také často u žen-matek setkáváme se ztrátou sebeúcty a sebevědomí, s nemožností předejít vyhrocení a osobním hádkám a se stavem, kdy jsou děti brány jako „rukojmí“ v partnerských neshodách. V Kostelci jsme poznali prima kluky z Projektu 23. Naše cílové skupiny jsou hodně podobné. Sociálně slabý člověk se snáze dostává na scestí a hůře hledá pomoc. V rodinách se setkáváme i s rodiči s kriminální minulostí. Nikoho nesoudíme, snažíme se porozumět a pomoci. Společnou řeč s Projektem 23 jsme s Lucií Sochůrkovou ze služby rodinné asistence našli i na říčanských slavnostech začátkem září a věříme, že najdeme možnosti, jak spolupracovat.

Nemalá finanční pomoc získaná z Nadace a Komerční banky – Jistota byla v září předána pěti rodinám samoživitelům na Říčansku. Moc za ně děkujeme.

Naplno se po prázdninách rozjela osobní asistence pro seniory a zdravotně postižené. Díky podpoře z Nadace EP Corporate Group můžeme stále aktivně nabízet naše služby a pomoc.

Veškeré informace o nás a naší práci najdete na adrese www.kcricany.cz. 

 

S úctou Pavlína Šantorová Filková, ředitelka společnosti

Redakční systém i-servis

(c) Mediální a komunikační servis Říčany, o.p.s. 2024 Všechna práva vyhrazena