Komunitní centrum Říčany v roce 2020

28. 2. 2021

Organizace Komunitní centrum Říčany o.p.s. se zabývá poskytováním sociálních služeb našim spoluobčanům vŘíčanech a přilehlém okolí Středočeského kraje. Poskytuje tři druhy sociálních služeb, které pokrývají značnou oblast situací, do kterých se z různých příčin, může dostat kdokoli z nás.

OSOBNÍ ASISTENCE Je služba pro seniory a osoby se zdravotním postižením. Poskytována je v přirozeném domácím prostředí. Pomáháme s chodem domácnosti, stravou, hygienou a péčí ve zdravotní oblasti. Dále i v jednání s úřady a pomoci se zprostředkováním finanční podpory. Tato péče je zajištěna terénní formou. Rovněž umožňuje dopravu klientů do míst jejich oprávněných zájmů. Pracovní doba pokrývá všechny dny včetně svátků, od ranních do večerních hodin. Vroce 2020 využilo tuto službu celkem 58 klientů, kterým bylo poskytnuto více než 4 500 hodin přímé péče.

SPOLU DOMA Je služba určená rodinám s dětmi. Smyslem této činnosti je zachování vhodného domácího prostředí a rodinných vazeb, které jsou z různých příčin narušeny, či ohroženy. Tuto službu využilo v roce 2020 celkem 53 dětí do 15 let a 47 osob nad 15 let, celkem tedy pomohlo Komunitní centrum 100 osobám ze 36 rodin. Služba pomáhá zdarma klientům v krizových situacích, jako jsou nefunkční vztahy, výchova dětí, dopady probíhajícího rozvodového řízení, zatížení dluhy, hrozba ztráty bydlení apod. Hlavním cílem je tedy umožnit dětem setrvat a vyrůstat ve fungující rodině.

AKTIVIZAČNÍ SLUŽBU PRO SENIORY využilo v roce 2020 osm klientů. Při této péči dochází sociální pracovnice ke klientům a pracuje s nimi různými technikami na zlepšování paměti, či jednoduše pomáhá udržovat sociální kontakt, nezbytný k udržení důstojného života. Díky této službě lze trénovat sebeobsluhu, nebo mít v pracovnici oporu při vyřizování nejrůznějších úředních záležitostí. V náročném období epidemie Covid naše organizace zajišťuje poskytování služeb nejohroženějším skupinám, v tomto období se soustředíme především zajištění stravy, nákupů a léků pro seniory a osoby zdravotně postižené. Rovněž s přispěním města Říčany máme zajištěny ochranné pomůcky, které v případě potřeby poskytujeme i klientům. V roce 2020 organizace zakoupila osobní vůz Sandero, určený pro terénní služby.

Komunitní centrum Říčany své zmíněné služby nabízí aktuálně všem, kteří popsanou péči potřebují, pokud budete potřebovat pomoc pro sebe, své blízké či známé, nebo bližší informace, kontaktujte nás na tel. čísle 737 587 130, případně mailem – kcricany@seznam.cz. Veškeré bližší informace naleznete na našich webových stránkách www. kcricany.cz.

Práce Komunitního centra jakožto neziskové organizace, je zcela závislá na finanční podpoře, jak státního rozpočtu a Evropských sociálních fondů, tak i na podpoře nadací, města Říčany a dalších organizací a osob vnímajících sociální zodpovědnost za naše znevýhodněné spoluobčany. Rádi bychom rovněž poděkovali správní a dozorčí radě, za její činnost při správě a organizaci společnosti.

V neposlední řadě patří ocenění jednotlivcům, firmám a organizacím, které Komunitní centrum v minulém roce finančně podpořily a bez jejichž příspěvků by činnost sociálních služeb nebyla možná.

Jsme velmi zavázáni za jakýkoli příspěvek na chod organizace. Veškeré informace o naší organizaci i návod, jak nás podpořit, naleznete na našich internetových stránkách www.kcricany.cz. Děkujeme všem klientům a jejich rodinám za důvěru vloženou v naše služby a všem donátorům za podporu naší činnosti.

Martin Machaň, ředitel Komunitního centra Říčany

tel. 737 587 130, email: martin.machan@kcricany.cz

Redakční systém i-servis

(c) Mediální a komunikační servis Říčany, o.p.s. 2021 Všechna práva vyhrazena