Koncerty na říčanském hradě

1. 10. 2021

 

Vážení příznivci klasické hudby. Město Říčany letos zahájilo nultý, neboli pokusný ročník „Koncertů na říčanském hradě“. Myšlenka je to skvělá a určitě si tyto koncerty časem získají své posluchače. Letos nám ovšem nepřálo počasí, a tak první a poslední koncert se musel konat v KC Labuť. Tyto koncerty by měly být navázáním na koncerty KPH, ovšem vzhledem k prostoru venku, před kulisami hradu, by měly být koncerty odlehčenější a hudba méně závažná. Proto se první koncert jmenoval „Legrace s klasikou“ a měl přilákat nejen stálé posluchače tradičních koncertů, ale taky mladé, třeba i ty, kteří ještě nikdy na koncertě nebyli. A pro ně (a nejen pro ně) byly připraveny i „hlášky“ mladých. Třeba: My mladí nacházíme při diskotéce svůj vlastní vnitřní klid. Ale taky: To není žádná vážná hudba, vždyť se mi to líbí.

Proč vlastně poslouchat vážnou neboli klasickou hudbu? Vědci studují tzv. „Mozartův efekt“. Co to je? Je to teorie, která tvrdí, že poslech Mozartovy hudby zvyšuje inteligenci, nebo také že pouštění klasické hudby dětem v raném věku má blahodárné účinky na duševní rozvoj osobnosti. Může to být pravda, ale nemusí. Rozhodně jsem nikdy neviděl, že by posluchači klasiky po koncertě rozbíjeli výkladní skříně, nebo že by se chovali vulgárně. A že potřebujeme zkulturnit chování lidí je všeobecně známo.        

Na prvním koncertě „Legrace s klasikou“ se představila mladá a vynikající houslistka Magdaléna Podlucká za skvělého doprovodu klavíristy Martina Levického, člena Národního divadla. V Ravelově skladbě Bolero si pak zahráli mladí kamarádi, kteří spolu chodí na ryby, ale tentokrát jim bylo dovoleno hrát na různé bubínky, činely, tamburínu. Zatímco na rybách by se mělo mlčet, v Ravelovi se naopak vyřádili. Kdy jindy začít chodit na koncerty, než když je člověk mladý, přístupný novým impulzům a když není úplně orientován jen na hudbu přes elektřinu. Pokud se podaří zorganizovat „Koncerty na říčanském hradě“ i v roce 2022, pak zvažuji opět téma „Legrace s klasikou II“. A opět tam budou povedené hlášky posluchačů ZUŠ

Hezký poslech krásné hudby přeje adamus@ri.ipex.cz    

Jan Adamus

Redakční systém i-servis

(c) Mediální a komunikační servis Říčany, o.p.s. 2021 Všechna práva vyhrazena