KONEC modřínů nebo „marných úředníků“ v Čechách?

1. 3. 2024

Kdy a koho zmrzačí nebo zabijí soušky u Jurečku? Kdy přestane opakovaně spolek rybářů devastovat břeh Jurečku neodborným prořezem stromů (narušení stability) a vyřezáním keřů těsně nad zemí i v místech, kde neloví?

Stalo se opět letos 3. února. Zůstane břeh Jurečku zelený i pro hnízdění ptactva, nebo zmizí vlivem eroze? Kdo a kdy to konečně pochopí a napraví?

V únoru 2022 jsem vedoucího Odbor životního prostředí MěÚ Říčany Ing. Smetánku upozornila na kůrovcem napadené modříny nad Jurečkem. Bylo mi řečeno, že o tom ví, že celý svah „musí dolů“, ale že nevědí jak.

Proč ne jen stromy napadené? Proč ne ručně? Čeká se, až všechny odumřou, aby se mohlo se plošně kácet, devastovat těžkou technikou lesní půdu, mulčovačem rozsekat větve a vše živé? Semenáčky, drobné živočichy i tělíčka ježků jako před třemi lety? I přes mé opakované podněty do dnešního dne není ze strany OŽP konáno. Důsledek? Odumírají již všechny modříny v okolí Jurečku (cca 130 ks), další desítky u Strašína, „Sokoláku“ i v zahradách nás obyvatel. Škoda pro okolní přírodu, znehodnocené dřevo mohlo být zužitkováno – odprodáno pro výrobu nebo sochařům. Les mohl zůstat zachován, přirozeně by se obnovil semenáčky s genetickými informacemi místních podmínek, vyrostly by stromy odolné vůči zdejším chorobám i škůdcům, byl by zachován celý ekosystém. Doporučuji vědecký film Inteligence stromů.

Proč nebyly dosud odstraněny více než tři roky trouchnivějící 20 m vysoké soušky, ohrožující pádem na cestě podél Jurečku zdraví a životy chodců, cyklistů, lidí na lavičkách či molu pro otužilce i plavců? Musí vždy někdo zbytečně zemřít nebo být zmrzačen, aby se konečně úředníci zamysleli nad svým posláním, aby začali zodpovědně konat, přestali rozhodovat „od stolu“ a užívat si „jisté místečko“ státního zaměstnance na židli, ze které nezvednou „svá úřední těla“, aby se přesvědčili o své „marnosti“, aby na vlastní oči spatřili, čeho se svou liknavostí dopustili? Stejně nezodpovědně se OŽP chová i ve správním řízení ve věci povolení kácení stromů mimo les, které je jednak „fraškou“ s tragickým koncem pro přírodu, jednak i s možným tragickým koncem pro „dotčené“ obyvatele – ohrožení jejich střechy nad hlavou, zdraví a životů.

Eva Malířová


Redakce v souladu s Pravidly pro zveřejňování příspěvků poskytla názor k reakci:

Za Český rybářský svaz, z. s., místní organizace Říčany probíhá pravidelný prořez s úklidem odpadků a naplavenin v nátoku rybníka každý rok. Vše v koordinaci s Oddělením technické správy Říčany při našich bezplatných a dobrovolných brigádách. Prořez dřevin se realizuje pouze na pravé straně rybníka, kterou rybáři pro aktivní rybolov od nepaměti využívají. Rozhodně jej nedevastují. Proti erozi byl břeh opatřen kameno-štěrkovým opevněním při revitalizaci. Levá strana, včetně břehu litorálu u nátoku, je ponechávána ve stavu bez dalších zásahů a žádné úpravy zde z naší strany neprobíhají, takže prostor pro zeleň a hnízdění ptactva zde určitě je.

S rybářským pozdravem Petrův Zdar!

Milan Barták
Jednatel ČRS MO Říčany

Redakční systém i-servis

(c) Mediální a komunikační servis Říčany, o.p.s. 2024 Všechna práva vyhrazena