Konec zimy u hasičů

21. 3. 2013

V průběhu plesové sezony jste se mohli s našimi členy setkat v MěKS U Labutě. Při těchto kulturně-společenských akcích jsme zde drželi zákonem stanovené požární hlídky.

Již několik týdnů se pilně věnujeme renovaci historické stříkačky od firmy Stratílek a historické stříkačce DS 16. S oběma se chceme v červnu zúčastnit hasičských slavností v Litoměřicích, a tak si dáváme záležet, abychom Říčany příkladně reprezentovali. Naše nové družstvo dětí celou zimu pilně trénovalo uzlování, a tak mohlo v sobotu 9. února vyrazit na svoji první soutěž, a to na Mukařovský uzel. Nacvičeno mělo perfektně, loďáky, smyčky, zkracovačky a podobně se našim dětem podařilo zvládnout na výbornou. Do našeho družstva stále přijímáme nové členy, kluky a holky od 6 do 8 let. Schůzky jsou vždy ve čtvrtek od 17.30 do 19.00 hodin v prostorách naší zbrojnice. Máte-li zájem o bližší informace, kontaktujte vedoucí mladších žáků slečnu Denisu Korbelovou, a to na emailu: DencaKorbelova@seznam.cz nebo na telefonním čísle 607 654 201.

            Naše jednotka rovněž nezahálela. Kromě pravidelných školení jsme navíc 1. března absolvovali odbornou přípravu na stanici profesionálních hasičů v Říčanech, kde jsme se seznámili se zřízením dekontaminačního stanoviště a jeho obsluhou. Zde jsme nejprve prošli teoretickou přípravou a následně si vše zkusili v praxi, a to včetně možnosti vyzkoušet si ochranné protichemické obleky. Všem kolegům od profesionálních hasičů, kteří se nám věnovali, děkujeme. V neděli 10. března jsme byli krátce po půl sedmé ráno povoláni k požáru stropního obložení do Club hotelu Praha v Průhonicích. Na místo jsme vyjeli v počtu 1+6 s naší cisternou Tatra 148 CAS/T148 a dopravním automobilem Avia DA12/A30. Při našem příjezdu byly již na místě další jednotky, a tak jsme zůstali jako záloha na místě události. V souvislosti s příchodem hezkého počasí musíme upozornit na pravidla spalování biologického odpadu. Jaro je obdobím, kdy lidé pracují na svých zahrádkách. Proto jsou jarní měsíce každoročně spjaty s vypalováním porostů a spalováním biologického odpadu (listí, větví, rostlinného odpadu apod.). Z hlediska pohledu požární ochrany je tato činnost spojena se zvýšeným rizikem vzniku požáru. Bohužel každoročně při této činnosti dochází ke zbytečným ztrátám na lidských životech. Vypalování porostu je zákonem č. 133/1985 Sb.,  o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů zakázáno a porušení zákazu je možno trestat u fyzických osob do výše 25.000 Kč a u právnických osob až do výše 500.000 Kč. Platnou vyhláškou na území města je spalování odpadu také zakázáno. K jeho likvidaci můžete zdarma využít prostor sběrného dvora. Poslední dubnový den je ve znamení „pálení čarodejnic“. Pokud budete na území města podobný oheň zapalovat, oznamte to, prosím, prostřednictvím internetu na tyto stránky: www.hzssk.webrex.cz, kde přesně vymezíte polohu stanoviště na mapě a hasičům tak usnadníte práci, pokud by byl v tomto místě oznámen požár. V žádném případě nepoužívejte k zapalování těchto ohňů jakýchkoli hořlavých kapalin (benzín, nafta, petrolej apod.), nebezpečí popálení je velmi vysoké.

 

S přáním hezkých Velikonoc

Filip Šilar, jednatel SDH  Říčany

www.sdhricany.wz.cz

 

 

Redakční systém i-servis

(c) Mediální a komunikační servis Říčany, o.p.s. 2023 Všechna práva vyhrazena