Křídlatka v Říčanech zlikvidována!

29. 10. 2021

Konečně v roce 2021 můžeme konstatovat, že křídlatka je v Říčanech na veřejných plochách již zlikvidována! Tento úspěch je ovšem třeba bedlivě hlídat do budoucna. A to důsledným monitorováním všude, kde se křídlatka plošně vyskytovala. Opakovaně se na těchto plochách objevují jednotlivé rostliny, které je třeba stále likvidovat. Také není vyloučené, že se objeví nové plochy, na které se dosud nepřišlo. A jaký je aktuální stav? V letošním roce přibylo osm nových ploch o výměře 180 m2, u kterých vzhledem k malému plošnému rozsahu evidujeme v rámci monitoringu jen počty rostlin, a to 670 ks v roce 2021. Okrašlovací spolek se věnuje likvidaci křídlatky od r. 2007, to je tedy již 14 let. Samozřejmě by to nebylo možné bez podpory Města Říčany včetně finanční dotace pro spolek. V roce 2021 činila dotace 48 000,- Kč.

Celkově je od roku 2007 evidováno 48 napadených ploch o výměře 9025 m2, vyčištěno 47 ploch o výměře 9005 m2. S monitorováním počítá Okrašlovací spolek v Říčanech i nadále po dobu minimálně pěti let. Nabízíme také pomoc všem, kteří mají křídlatku na svém pozemku.

Jiří Pánek, Martin Plzák,

Okrašlovací spolek vŘíčanech

 

Redakční systém i-servis

(c) Mediální a komunikační servis Říčany, o.p.s. 2021 Všechna práva vyhrazena