Reakce na příspěvek  „Jak zlepšit úklid města?“

1. 3. 2019

Názor - Miroslav Kotrba; Reakce - Vladimír Polánský, radní města za KM

Nemohu nereagovat na článek pana Vladimíra Polanského, radního našeho města.

Velmi mě překvapilo, že pan radní neví, kdy padá listí - marně pátrám ve své paměti, kdy veškeré listí spadlo před listopadem.

Navíc mě překvapuje, že shrabání a úklid listí má na starosti firma, která uklízí ulice - zametací stroje by jezdily po parcích? Vždy jsem se domníval, že toto má na starosti firma (v našem městě MÚ), která zajišťuje sekání trávy a jiné úpravy v parcích a přilehlých pozemcích.

V loňském roce (2018) např. ani jednou nebyl posekán pozemek 508/3, který patří městu, a tedy ani nedošlo k shrabání listí.

K tříděnému odpadu: souhlasím s tím, že zapojení veřejnosti je podmínkou, aby se prostředí u popelnic zlepšilo.

Nesouhlasím s tím, aby popelnice na tříděný odpad byly v jednotlivých domácnostech (domech). Běžná domácnost (rodina) neprodukuje pravidelně větší množství  třeba např. papíru.

Další nešvarem je, že jsou přeplněné popelnice hlavně tam, kam se dá zajet autem - bydlím U Jurečka a zde se více jak 60 % odpadu překládá z aut. Bohužel zde odkládají stavební firmy přebytečný odpad ze staveb a neřeší, že např. zbytky sádrokartonů nepatří do tříděného odpadu.

Miroslav Kotrba, Radošovice

 

Vážený pane Kotrbo,

k vašemu komentáři k mému článku v Kurýru č. 2 najdete částečnou odpověď v tomto čísle v příspěvku „Systém úklidu města“. Dále jsem s vámi za jedno, že úklid Říčan je nutné zlepšit, a to ve všech oblastech, včetně sekání trávy a shrabání listí v parcích. Zavážení kontejnerů pro tříděný odpad přespolními občany a podnikateli nás trápí a již jsme na MÚ zahájili aktivity na potlačení tohoto problému.

Vladimír Polánský, radní města za KM

Redakční systém i-servis

(c) Mediální a komunikační servis Říčany, o.p.s. 2024 Všechna práva vyhrazena