map

31. 5. 2019

POZVÁNKA pro učitele prvního stupně ZŠ, učitele MŠ, učitele AJ, vychovatele na interaktivní workshop Sylvie Dolákové

 Pohádka nás naučí …

…. nejen poslouchat a převyprávět text (rytmus, výslovnost, stavba věty, slovní zásoba, stavba textu), ale nové tematicky zaměřené písničky, říkanky, pohybové i didaktické hry, také poznávat přírodu a život kolem nás z pohledu postav a situací z pohádky, procvičit si aktuální matematické operace od nejjednodušších, ke sčítání, odčítání, násobení i dělení, nabídne mnoho nápadů na výtvarné a pracovní techniky k rozvoji jemné motoriky, vše na základě textu pohádky. Po dobu, kdy děti žijí pohádkou, se budou všemu učit daleko rychleji, protože odpadne složité uvádění do situace a dlouhá motivace.

Co budete umět po skončení semináře? Pomocí těchto aktivit budete schopni pokrýt výukové činnosti ve všech předmětech po dobu dvou až čtyř týdnů, ve dvou jazycích – češtině a angličtině – tedy maximální využití techniky CLIL.  Po dobu projektu děti žijí danou pohádkou.

Aktivity jsou stupňovány od předškolního věku až po čtvrtou až pátou třídu ZŠ.

Časový rámec: 6 vyučovacích hodin

• Co nás učí pohádka a kde ji lze využít - 45 min

• Pohádka v jazykové oblasti - 45 min

• Pohádka v matematice a přírodovědě - 90 min

• Pohádkové téma ve výtvarné, pracovní, hudební a pohybově-taneční oblasti - 80 min

•  Závěr, shrnutí, dotazy - 10 min

Termín konání: 12. června 2019 od 9.00 do 15.00

Místo konání: V prostorách MŠ ZŠ Nemo, Nad Bahnivkou 140, 251 01 Říčany

Registrace nutná: map@ricany.cz, počet míst omezen

Cílem setkání je podpora projektového vyučování s maximálním využitím techniky CLIL ve školách v ORP Říčany. Seminář je zdarma a je pořádán v rámci projektu „ORP Říčany - Místní akční plány rozvoje vzdělávání II“, reg. č. CZ.

Cílem setkání je podpora projektového vyučování s maximálním využitím techniky CLIL ve školách v ORP Říčany. Seminář je zdarma a je pořádán v rámci projektu „ORP Říčany - Místní akční plány rozvoje vzdělávání II“, reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0008643, který je financován z Evropského sociálního fondu, z rozpočtu České republiky, z rozpočtu města Říčany a z vybraných obcí ORP Říčany.

 

Vezměte pohádku,

udělejte z ní básničku,

napište písničku,

vymyslete hru,

vytvořte pracovní list,

vyberte klíčová slova a využijte obrázky,

najděte problém a poraďte, jak ho vyřešit,

nabídněte chvilky pro zamyšlení nad tématem,

přidejte pohyb…

… a máte pohádkový projekt!

www.sylviad.cz

Redakční systém i-servis

(c) Mediální a komunikační servis Říčany, o.p.s. 2019 Všechna práva vyhrazena