MAP Říčany

1. 1. 2020

DO VZDĚLÁVÁNÍ PATŘÍ SPOLUPRÁCE A NE KONKURENCE

„Úroveň školství v regionu má nejvyšší sílu a dopad na každého žáka,“ říkají odborníci na školství. Ale jak to udělat? Vznikají různé strategie, dokumenty, projekty. Mimo jiné také MAP - Místní akční plán rozvoje vzdělávání. V oficiálních dokumentech je napsáno: „Cílem MAP je zlepšit kvalitu vzdělávání v mateřských a základních školách tím, že bude podpořena spolupráce zřizovatelů, škol a ostatních aktérů ve vzdělávání.“ Ale zároveň všichni víme, že nařídit něco shora úplně nefunguje. Ať už je to na úrovni spolupráce školy s rodiči, učitelů mezi sebou, ředitelů či zřizovatelů z různých škol a obcí.

V našem kraji za Prahou se často setkávají učitelé a rodiče nejen v jedné třídě a škole, ale třeba i kolegové ze sousední školy, z jiné obce či města. Představitelé formálního i neformálního vzdělávání, zřizovatelé státních i soukromých škol. A není to všude a vždy samozřejmostí. Uvědomujeme si, že se spoustou problémů (např. nedostatek škol, chybějící učitelé, požadavky rodičů na školy a škol na rodiče), které se na řadě míst v ČR teprve pomalu objevují, my v prstenci kolem Prahy už dlouhodobě reálně žijeme a musíme je (a někdy i umíme) řešit. 

Při jednom neformálním ředitelském setkání nás napadlo uspořádat regionální konferenci zejména pro učitele a ředitele, ale i pro zřizovatele, rodiče a veřejnost. V našich školách a obcích máme totiž spoustu lidí, kteří mají co předat dál a zároveň se o své znalosti a zkušenosti rádi podělí s ostatními. To je opravdu cenné! Na přípravě a realizaci konference participuje (a bude ještě participovat) opravdu velké množství lidí. Kolegyně z MAP si vzaly na svá bedra vše zkoordinovat a formálně zaštítit. My ostatní pomáháme, jak můžeme a jak zvládáme nad rámec našich běžných povinností. Bude to zkrátka taková „konference po sousedsku“. V roli lektorů se představí učitelé a odborníci z 1. ZŠ Říčany, 2. ZŠ Bezručova Říčany, 3. ZŠ u Říčanského lesa Říčany, 4. ZŠ Nerudova Říčany, Magic Hill, MŠ a ZŠ Sofie. Dále patří mezi hlavní organizátory ZŠ T. G. Masaryka z Mnichovic a Muzeum Říčany. U kulatého stolu s ostatními zřizovateli a řediteli škol zasedne i říčanský tým: Hana Špačková, Pavel Bednář a Jakub Halaš. A v panelové diskuzi vystoupí starosta města Říčany Vladimír Kořen.

O tom, jak moc se povede nejen uspořádat konferenci, ale zejména pak implementovat získané zkušenosti do praxe, rozhodneme my všichni, kteří se ve čtvrtek 20. února 2020 sejdeme SPOLEČNĚ PRO ÚSPĚCH NAŠICH ŠKOL A DĚTÍ NA ŘÍČANSKU.

Více informací naleznete na www.map-ricany.cz

Organizátoři konference

Konference pořádána zdarma v rámci projektu „ORP Říčany - Místní akční plány rozvoje vzdělávání II“, reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0008643, který je financován z Evropských strukturálních a investičních fondů, z rozpočtu České republiky, z rozpočtu města Říčany a z vybraných obcí ORP Říčany.

Redakční systém i-servis

(c) Mediální a komunikační servis Říčany, o.p.s. 2021 Všechna práva vyhrazena