MAP Říčany

4. 4. 2021

Rok covidu očima dětí - GENERACE ZET
- děti „tak trochu ztracené“

Máte doma dítě narozené v letech 1997 - 2015?

Pak možná budete patřit mezi ty rodiče, kteří ze dne na den museli přijmout (pro někoho úplně novou) roli kuchaře, organizátora, učitele, motivátora, ajťáka, trenéra, kontrolora, zdravotníka, vychovatelky, ale také kamaráda, improvizátora, inovátora a tak podobně. K tomu všemu můžeme přidat strach o naše blízké, omezení, zákazy a nejistoty, obavy, nové činnosti např. na homeofficu a jiné. „Uff.”

Ze všech stran se na nás hrnou nové, měnící se informace a také to, co musíte a nesmíte, rady a doporučení, tedy to, co byste měli dělat, abyste splňovali nařízení, nebo aby vám bylo lépe. Podruhé „uff”. Chcete radu? Dám vám ji, a bude jen jedna jediná.

Obraťte pozornost k sobě. Alespoň na pár dnů. Ne směrem ven, na ostatní lidi kolem vás, na situace, které teď nezměníte, ale směrem dovnitř, tedy na vás, respektive na sebe.

To, čemu dáváme naši pozornost, to roste. Budete-li se zaplavovat negativními informacemi z médií, budete se pak také i cítit, poroste špatná nálada na základě emocí jako jsou bezmoc, vztek, smutek, obavy. Možná si pak vzpomenete na to, co jste dělali jako děti a co vás naplňovalo. Nejspíš to byli kamarádi, hry a zábava, sbírání céček, možná mazlení s rodiči, polárkový dort a tajné koukání na nepřístupný film. A teď se rozhlédněte kolem sebe. To vše také potřebují vaše děti. Je to stále stejné, lidské potřeby se téměř nemění. Jen s tím rozdílem, že současná generace našich dětí vyrůstá v úplně jiném prostředí – v digitálním. Tato on-line doba mění prostředky naší spokojenosti, potřeby ovšem zůstávají stále platné.

Také potřebují kamarády (na četu), nepřístupný film (Netlfix), hry a zábavu (Fortnite), polárkový dost (Big Mac a středně velký nápoj), sbírat céčka (lajky a komentáře) … a především zájem, pozornost a lásku rodičů.

Doba je náročná, proto nebuďte tak nároční sami na sebe, naše děti nemusí být dokonalí, ani my ne, už nemusíme naplňovat pravidla a přesvědčení, která jsme slýchávali dříve, jako například „kdo pláče, je slaboch”, „musíme všechno vydržet”, „každý si musí pomoci sám”, „co by tomu řekli sousedi”, „všem raději vyhov”, „nemůžeme si dovolit víc”, „musíš pracovat na 150 %”, „plň očekávání druhých”… a podobně.

Zkuste se každé ráno podívat do zrcadla. Koukněte se do sebe. Nejen na sebe. Pokud začnete vědomě měnit vaše myšlenky, začne se vám měnit život. Nevěříte? Tomu rozumím, také jsem tomu nevěřila. Zkuste to. Vydržte několik dní

a jen pozorujte.

My jsme zatím pozorovali děti. Malé, velké, skoro dospělé. A známe čísla, která nejsou vůbec hezká.

Víte, že každé druhé dítě komunikuje s cizími lidmi na internetu? Že další polovina z nich se setkala na internetu s predátory? Výrazně stoupá počet dětí s úzkostnou poruchou a depresí? Socifobie a nomofobie jsou často skloňovaná slova ve všech poradnách? Že děti nevěří svým rodičům, že by jim mohli pomoci s problémem? Nemám v plánu vás děsit (to už dělají média skoro rok), jen bych vás chtěla namotivovat ke změně postoje k vašim dětem. Objevujte v nich to dobré a podporujte je. Protože, jak už jsem zmínila na začátku – čemu věnujeme pozornost, to roste.

ce si řekneme na online setkání pro rodiče Rok covidu očima dětí – jak se bude o „GENERACI ZET“ mluvit za pár let, které se uskuteční 7. 4. 2021 od 17.00 hodin. Těším se na vás!

Michaela Štáfková

vedoucí adiktologické ambulance pro děti a mládež Ada+ Kladno,
psychoterapeut, lektor

 

TÝM MAP ŘÍČANY

VÁS SRDEČNĚ ZVE NA DUBNOVÉ AKTIVITY

 

Přihlásit se můžete prostřednictvím e-mailu na map@ricany.cz

DATUM, ČAS

NÁZEV AKCE

MÍSTO KONÁNÍ

PRO KOHO JE SETKÁNÍ URČENO?

7. 4. 2021
14.00 - 16.00 hodin

Formativní hodnocení ve školní praxi

s Olgou Turnovou a Peterem Zafkou

online


pedagogy ZŠ
 

 

7. 4. 2021

17.00 - 18.30 hodin

Setkání pro rodiče

Rok covidu očima dětí – jak se bude
o „GENERACI ZET“ mluvit za pár let?

s Michaelou Štáfkovou

online

rodiče

8. 4. 2021

14.00 - 17.00 hodin

5S Pro pohodu na duši i na těle

s Marií Skalskou

 

webinář
 

pedagogické
a nepedagogické pracovníky MŠ, ZŠ
 

 

 

 

 

12. a 14. 4. 2021

 8.00 – 11.30 hodin

Dvoudenní online seminář

„AŤ NENÍ PLÁNOVÁNÍ TRÁPENÍM“
s Hankou Švejdovou


online
seminář

KAPACITA NAPLNĚNA
pedagogy MŠ

13. 4. 2021

14.00 – 15.30 hodin

Hodnoty škol
s Jiřím Lukou

webinář

pedagogy ZŠ

15. 4. 2021 – I. setkání

14.00 – 15.30 hodin

27. 5.2021 – II. setkání

14.00 – 15.30 hodin

 

Dvoudenní navazující seminář
Supervize pro pedagogy I. (A skupina)
s Vladislavou Moravčíkovou
a Vítem Hrbáčkem

 

 

 

 

 

online

pedagogy ZŠ

19. 4. 2021
14.00 – 15.30 hodin

Kulatý stůl pro výchovné poradce
s Jitkou Svátkovou


online
 

výchovné poradce

20. 4. 2021
14.00 – 15.30 hodin

Kulatý stůl pro pedagogy I. stupně
Pedagog na prvním stupni ZŠ jako třídní učitel
 s Radanou Šimčíkovou

online

pedagogy I. stupně ZŠ

27. 4. 2021
14.00 – 15.30 hodin

Kulatý stůl s metodiky prevence 
a Markétou Hubínkovou

 

online

metodiky prevence

28. 4. 2021
14.30 – 16.00 hodin

Učící se síť pro ředitele ZŠ

Revize ICT a nový Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání
s Václavem Nádvorníkem


online

 

ředitele ZŠ

 

29. 4. 2021 – I. setkání

14.00 – 15.30 hodin

10. 6.2021 – II. setkání

14.00 – 15.30 hodin

Dvoudenní navazující seminář
Supervize pro pedagogy I. (B skupina)
s Vladislavou Moravčíkovou
a Vítem Hrbáčkem

 

 

 

 

online

pedagogy ZŠ

Podrobné informace o výše uvedených setkání naleznete na https://map-ricany.cz/akce

 

 

Všechna setkání a webináře jsou pro zaměstnance MŠ, ZŠ a rodiče z ORP Říčany zdarma
v rámci vzdělávacího projektu MAP II ORP Říčany – Místní akční plány rozvoje vzdělávání II reg. číslo CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0008643

Redakční systém i-servis

(c) Mediální a komunikační servis Říčany, o.p.s. 2021 Všechna práva vyhrazena