MAP Říčany

29. 8. 2021

Letní škola – škola v tom

nejlepším smyslu slova

 

Kolik jen může být připojeno přívlastků ke slovu škola – mateřská, základní, speciální, umělecká či třeba jazyková – dnes nabízím po krásném zážitku ve druhé polovině měsíce srpna ještě další přívlastek – letní. Tedy letní škola, pořádaná kolegyněmi Mirkou a Monikou z našeho MAPu, nabídla pedagogům před začátkem nového školního roku úžasné propojení závěru prázdninového času a školní práce, propojení lidí z různých škol navzájem.

Vskutku rád píšu, že tato letní škola realizovaná v krásném prostředí zámku v Kostelci nad Černými lesy splnila všechno to, co očekáváme od dobré školy. Lidé tam byli rádi, těšili se na ni a litovali rychlého plynutí času, přitom pracovali naplno nejen v seminárních časech, ale diskuze a výměna zkušeností, často obrušování hodně rozdílných názorů přetrvávaly do pozdních večerních hodin. A to je moc dobře, protože musím prozradit, že účastníci trávili v této škole čas své řádné dovolené, trávili svůj čas dobrovolně a dobře věděli, proč tak činí. Shodli jsme se v tom, že nelehký uplynulý covidový rok a trochu zamlžená budoucnost toho přicházejícího vyžaduje pořádné nakopnutí před jeho začátkem, vyžaduje načerpání potřebných informací, seznámení s novými lidmi a zejména výměnu zkušeností, popř. zjištění, že podobný problém řeší kolegové v jiné škole, v jiné obci a můžeme se navzájem obohatit, nezištně si pomáhat a odstranit svoji vlastní nejistotu, obavy či rozpaky z nedostatku informací z centra.

Svoje téma si podle mne zcela jistě našli všichni. Program i další informace budou určitě k dispozici na webu MAP, proto připomenu základní oblasti, kterým jsme se věnovali. Je totiž velice inspirativní, když jste uprostřed skupiny lidí složené z učitelů, ředitelů, vychovatelů, asistentů pedagoga a dalších lidí. Skupina měla fantastickou dynamiku podpořenou právě touto heterogenitou umožňující pestrou paletu názorů a zkušeností.

Schválně, zdali byste si vybrali i vy – bylo možné věnovat se syndromu vyhoření, myslet na sebe při protahovacích cvičeních, sbírat tipy pro výuku angličtiny i matematiky a práci s dyslektiky či dětmi, kterým se příliš nechce. Dále bylo v nabídce hodnotové vzdělávání, právní témata pro učitele i vedoucí pracovníky, svoje našli pedagogové pracující s dětmi s nejrůznějšími vzdělávacími potřebami stejně jako ti přemýšlející o změně životního stylu či zlepšení vlastních rétorických dovedností. Mezi aktuálními tématy bylo možné najít nápady pro vtažení celého pedagogického týmu do společné práce při modernizaci školního vzdělávacího programu a v neposlední řadě seminář spojující ředitelský a starostenský svět.

Vůbec není důležité, zdali konkrétní téma mířilo více ke škole nebo k osobnosti pedagogů. Všechna témata spojoval leitmotiv radosti z práce s dětmi a tu přeci mohou dobře dělat jen spokojení, sebevědomí a po všech stránkách dobře připravovaní pedagogičtí pracovníci. A účastníci letošního ročníku letní školy MAP Říčany k uvedeným atributům přidali jeden další, zcela nezbytný. Všichni totiž svou aktivní účastí dali najevo, že umějí pracovat na sobě, že si uvědomují svoje silné stránky i místa, na kterých je potřeba dále pracovat, že se umějí nezištně podělit o svoje zkušenosti a také, že se umějí dobře bavit, zazpívat si i vyskočit ze zaběhnutých stereotypů. Člověk by až trochu současným dětem takové učitele záviděl.

Na závěr nezbývá než poděkovat všem účastníkům za dobrou práci a podporu vynikající atmosféry celé akce od začátku až do konce. Poděkovat všem lektorům, poděkovat podporujícím starostům i dalším lidem. A samozřejmě holkám z MAPu Říčany Mirce a Monice, že v našem portfoliu je uložena krásná akce, na níž budeme stavět dál a na kterou budeme dlouho vzpomínat. Moc děkuji a přeji hodně dobré nálady a radost z celého přicházejícího školního roku.

Václav Trojan,

odborný garant MAP Říčany

Redakční systém i-servis

(c) Mediální a komunikační servis Říčany, o.p.s. 2021 Všechna práva vyhrazena