MAP Říčany

31. 10. 2022

TISKOVÁ ZPRÁVA Z INFORMATIVNÍHO SETKÁNÍ
KE KVALITĚ VZDĚLÁVÁNÍ V REGIONU
 

MAP Říčany se dostává do poloviny realizace třetí etapy MAP III
a vydává krátkou tiskovou zprávu z ORP v oblasti školství,
které proběhlo na informativním setkání ke kvalitě vzdělávání.

Říčansko se dlouhou dobu potýká s nedostatečnou kapacitou míst v mateřských a v základních školách. Co se povedlo? Město Říčany postavilo a úspěšně otevřelo Mateřskou školu Větrník, v obci Ondřejov byla zahájena výstavba nové základní školy, dále byla vybudována základní škola v Modleticích. A jaké jsou další plány v oblasti rozšíření kapacit? Výstavba nové svazkové školy LOŠBATES a výstavba nové základní školy na Komenského náměstí v Říčanech. Jak je na tom region v o oblasti odborných učeben? Většina škol postupně vybavuje své školy odbornými učebnami, např. letos vznikla nová přírodovědná učebna v ZŠ NAVIS Světice.
A jak si školy vedou v rozvoji digitální gramotnosti a digitalizace? Většina škol letos proškolila své pedagogy a pořídila nové IT vybavení od tabletů, přes PC až k robotickým hrám zaměřených na programování vč. robotů.

Jako důležitou součástí projektu shledáváme společné sdílení pedagogů
a ředitelů škol, kde se navzájem motivujeme a sdílíme zkušenosti z praxe využitelné v hodinách základních a mateřských škol. Zaměřujeme se také na společné plánování aktivit, popis potřeb škol na různých vzdělávacích úrovních.

Všechny výstupy investic do oblasti vzdělávaní projednáváme na pravidelných jednáních pracovních skupin a jsou schvalovány řídicím výborem MAP.

Děkujeme všem aktérům z oblasti školství za aktivní přístup při společných setkáních!
Monika, Mirka a Pavlína

 

MAP III ORP Říčany – Místní akční plány rozvoje vzdělávání III,
Reg. č. projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/20_082/0020456

 

 

 

 

 

 

 

Redakční systém i-servis

(c) Mediální a komunikační servis Říčany, o.p.s. 2023 Všechna práva vyhrazena