MAS

3. 5. 2019

Střípky z MASky

l Koncem března proběhlo hodnocení devíti projektů přijatých do výzvy IROP č. 8 Doprava a bezpečnost. Objem finančních prostředků je bohužel malý. MAS může rozdělit 12 mil. Kč a všechny hodnocené projekty jsou za cca 31 mil. Kč. Výsledný seznam je na www MAS. Obce Klokočná, Mukařov a Tehov podaly žádost o přezkum hodnocení a Monitorovací výbor MAS musel být doplněn o nové členy, aby svým rozhodnutím předal tyto tři projekty Výběrové komisy k novému hodnocení. Nové jednání Výběrové komise bude v polovině května. Jak moc se posune výsledné pořadí, které pak Programový výbor schválí a MAS předá projekty k závěrečnému ověření způsobilosti na Ministerstvo, uvidíme.

l V ukončené výzvě IROP č. 4 Školství a vzdělávání došlo ke změně v rámci podpořených projektů. Sofie-mateřská a základní škola o.p.s. uspěla se svou žádostí v přímé ose IROP a uvolněné peníze ve výši 7 mil. Kč tak připadnou městu Říčany na projekt „Botanické centrum při základní škole u Říčanského lesa-1.etapa. Gratulujeme.

l Kancelář MAS pracuje intenzivně na evaluaci, kterou musíme odevzdat do konce června ke schválení. Bez tohoto dokumentu nemůžeme vyhlašovat další výzvy. l Přijaté projekty do 4. Výzvy OPZ „Rozvoj a podpora sociálních služeb a sociálního začleňování“, kde je připravených cca 5,6 mil. Kč k rozdělení najdete na stránkách MAS.

l V polovině května zasedne Výběrová komise MAS také k hodnocení projektů přijatých do výzvy Programu rozvoje venkova, kde rozdělujeme 15 mil. Kč.

l MAS již čtvrtým rokem zdarma poskytuje administrativní pomoc mateřským a základním školám na svém území v rámci výzvy MŠMT - Šablony I a Šablony II. Výzva je zaměřena na podporu společného vzdělávání, personální podporu (např. školní asistent, speciální pedagog, školní psycholog, chůva), podporu nových metod ve výuce, rozvoj čtenářské a matematické gramotnosti, spolupráci s rodiči a veřejností, propojení teoretické výuky s praxí, zapojení odborníků do výuky a další. U nás se zapojilo 27 škol a celková finanční pomoc našim školám je cca za 32 mil. Kč.

l Kde jste se s námi mohli v dubnu vidět? V sobotu 6. dubna ve Strančicích na Velikonočním setkání, pořadatelem bylo RC Lodička a v neděli 14. dubna v Říčanském lese u hájovny na Dni Země na téma ZERO - WASTE, kde bylo pořadatelem Muzeum Říčany.

l Přijměte pozvánku na květnovou akci, kde Město Říčany, Muzeum Říčany a MAS Říčansko zve na Májové slavnosti aneb svátek lásky a to ve středu 1. 5. 2019 od 11 do 16 hodin na Lázeňské louce v Říčanech. Slavnost navazuje na Jarní festivaly řemesel a bylinek, které se konaly každé jaro v dubnu od roku 2013.

l Ve středu 22. 5. 2019 proběhne Snídaně starostů území Říčanska v hostinci v Doubku. Srdečně zveme naše starosty a zastupitele ke strávení příjemného dopoledne, kde vás budeme informovat o dotačních možnostech, výzvách MAS a aktualitách z MASky.

l Přijměte naše pozvání na závěrečné setkání pracovních skupin projektu Komunitního plánování sociálních služeb na Říčansku dne 23. 5. 2019 od 13:00 v kapli Olivovy léčebny v Říčanech. Zúčastnit se mohou všichni poskytovatelé sociálních a návazných služeb, klienti těchto služeb, široká veřejnost, která se o sociální tématiku zajímá a další. Podrobnosti k setkání najdete také na stránkách MAS.

Za MAS Říčansko o.p.s.  

Pavlína Šantorová Filková

Redakční systém i-servis

(c) Mediální a komunikační servis Říčany, o.p.s. 2020 Všechna práva vyhrazena