MAS Říčansko

2. 7. 2013

Jedno programové období evropských fondů letos končí, nicméně MAS Říčansko čeká další práce.

POSLEDNÍ PROJEKTY ROKU 2013

Školy a školky, obce i neziskové organizace žádaly u MAS Říčansko, o. p. s., mezi 2. a 10. květnem 2013 o grant, a to v poslední grantové výzvě z Programu rozvoje venkova – Leader. MAS celkem připravila 9.600.000 Kč, o které „soutěžilo“ celkem 37 velmi kvalitních projektů ze 4 záměrů – 1. investice do vzhledu a infrastruktury obcí, 2. investice do zázemí pro vzdělávání a volnočasových aktivit, 3. opravy památek kulturního dědictví venkova a 4. vzdělávání pro konkurenceschopnost regionu. Dne 25. května proběhly veřejné obhajoby projektů před výběrovou komisí, která zasedala celou sobotu od osmé ranní až do pozdního odpoledne. Všech 37 projektů musí totiž zhodnotit a obodovat 3 komisaři, v případě rozdílu bodů o 25 % pak přichází hodnotitel 4. K realizaci výběrová komise doporučila – a programový výbor následně schválil – k podpoře 28 projektů. Seznam podpořených i nepodpořených projektů najdete na stránkách www.mas.ricansko.eu.

Chtěli bychom moc poděkovat členům výběrové komise za zodpovědnou a pečlivou práci i za trpělivost a vynaložený čas při hodnocení projektů! A také programovému výboru za skvělou spolupráci.

A MAS JDE DÁL…

Jedno programové období evropských fondů letos končí, nicméně MAS Říčansko čeká další práce. Nejen s kontrolou a administrací všech 99 projektů za 50 milionů Kč, které MAS zprostředkovala a musí jejich výsledky „udržet“ do roku 2020. Ale také s přípravou všech předepsaných dokumentů, které jsou potřeba pro období nové, tedy 2014–2020, aby naše obce, neziskovky i podnikatelé mohli opět dotace čerpat. Ve spolupráci se starosty obcí i vás, občanů, připravujeme velkou integrovanou strategii rozvoje. Během roku 2014 také MAS musí „složit několik maturit“ – certifikovat se podle požadavků ministerstev do jednotlivých operačních programů. To, že půjde o rozsáhlé statistiky a složité byrokratické a administrativní úkony, je nasnadě. Ale věříme, že to i s vaší podporou zvládneme.

Děkujeme za vaši podporu. Za MAS Říčansko

P. Filková, L. Třeštíková a P. Přílučíková

Redakční systém i-servis

(c) Mediální a komunikační servis Říčany, o.p.s. 2020 Všechna práva vyhrazena