MAS Říčansko

1. 11. 2020

Střípky z MASky

l Projekty přijaté do 5. výzvy Programu rozvoje venkova byly ze strany MAS předány žadatelům k finální registraci na SZIF. MAS finančně podpořila 20 projektů za cca 6 mil. Kč. Jde především o drobné investice do základních a mateřských škol, veřejných prostranství v obcích, techniku pro zemědělské podnikatele a také vybavení nové skautské klubovny v Říčanech. Jen říčanské projekty jsou cca za 2 mil. Kč.

l Projekty na územní plánování obcí Herink, Hrusice, Velké Popovice a Vyžlovka jsou připraveny k předání na CCR k závěrečnému ověření způsobilosti.

l Velice si vážíme práce členů Výběrové komise a Programového výboru. Tímto všem upřímně děkujeme.

l Jelikož se nám sešlo minimum příspěvků do plánovaného stolního kalendáře na rok 2021 s tématikou tradičních i netradičních receptů Říčanska, zvolili jsme téma jiné ve spolupráci s Ladovým krajem. Kalendář bude zaměřený na toulky s MASkou Ladovou krajinou.

l Přijměte pozvání na dvě akce, do kterých se MASka aktivně zapojila. Jedna se zaměřuje na společné setkávání rodičů pečujících o dítě s postižením a druhá na setkání dobrých lidí, které spojuje cit pro krásné věci, jež vytváří umělci pod značkou Zápraží originální produkt®. Pokud by vývoj situace nedovolil tyto akce uskutečnit, předem se omlouváme. Sledujeme aktuální vládní opatření, kterými se budou jednotlivá setkání striktně řídit. Více informací na webových stránkách http://ricansko.eu/, kde bude vše včas zveřejněno.

Pavlína Šantorová Filková

Redakční systém i-servis

(c) Mediální a komunikační servis Říčany, o.p.s. 2020 Všechna práva vyhrazena