MAS Říčansko

29. 5. 2022

Střípky z MASky

 

SETKÁNÍ ČESKÝCH MAS V NOVÉM MĚSTĚ NAD METUJÍ

Ve druhé polovině dubna se konala Valná hromada zastřešující organizace všech místních akčních skupin Národní sítě MAS České republiky. Aktivních členů v ČR je 169, na jednání nás bylo s platným hlasem 122. Jako každý zapsaný spolek i Národní síť musí schvalovat výsledky hospodaření a výroční zprávu za uplynulý rok. Na programu bylo také zvolení nové kontrolní komise a stanovisko k činnosti spolku. V rámci setkání proběhl i seminář pro MAS ohledně dotačních programů nového období a také financování MAS po roce 2021. Tato setkání jsou velikým přínosem pro pracovníky MASek; vyměňujeme si zkušenosti, můžeme se vyvarovat chyb a především se inspirovat, jak se jinde stále aplikuje metoda LEADER.

FINANČNÍ PODPORA REGIONU A DOTAČNÍ VÝZVY MAS

Pro zemědělce je práce na hospodářství celoroční záležitost, s blížící se sezónou prací na poli probíhá také více kontrol na místě u podaných žádostí o platbu. Jedním z úspěšných žadatelů je Petr Zajíček, kde proběhla kontrola předposlední dubnový den. Z výzvy MAS je podpořen nákup nového traktoru s čelním nakladačem pro zajištění vlastního krmiva pro podnikatele věnujícímu se chovu zvířat, především skotu, koní a ovcí. Nový traktor za necelé 4 mil. Kč byl z výzvy MAS podpořen dotací ve výši 1,2 mil. Kč.

Foto archiv MAS – Žadatel Petr Zajíček – projekt „Traktor s čelním nakladačem“

 

Další kontrola projektu před proplacení proběhla ve Velkých Popovicích v Brtnici, kde hospodaří pan Jaroslav Vorel, začínající mladý zemědělec. Pan Vorel si zakládá na ekologickém zemědělství a pořízením nového rozmetadla hnoje zefektivní svůj přístup k půdě a jejímu zúrodnění. Z výzvy MAS tak byl podpořen ve výši dotace 699 tis. Kč z celkové pořizovací ceny stroje za 1,2 mil. Kč.

Foto archiv MAS: Žadatel Jaroslav Vorel – projekt „Rozmetadlo hnoje“

Na Májových slavnostech na Lázeňské louce v Říčanech jste se mohli zastavit a nakoupit si drobné výrobky od držitelů regionální značky Zápraží originální produkt®. 

Redakční systém i-servis

(c) Mediální a komunikační servis Říčany, o.p.s. 2022 Všechna práva vyhrazena