MAS Říčansko

29. 12. 2022

Jaký bude rok 2023

Rok 2023 bude časem, ve kterém bude testována stabilita nás všech. Bude to rok velkých změn, ve kterém se budou utvářet nová pravidla a měnit životy mnoha z nás. Bude to zajisté rok, kterému vládne láska, empatie a soucit. Pojďme si společně v roce 2023 plnit své sny… Setkání starostů na zámku Berchtold Ve čtvrtek 24. 11. 2022 se v krásných prostorách zámku Berchtold v Kunicích uskutečnilo zasedání starostů a zastupitelů obcí na Říčansku. Již podruhé se podařilo toto setkání uspořádat společně s dobrovolným svazkem obcí Ladův kraj a Místním akčním plánem (MAP) rozvoje vzdělávání v ORP Říčany a přítomným starostům tak poskytnout užitečné informace z různých oblastí jejich působnosti. Vzhledem k nedávným volbám a obměnám ve vedení některých obcí akce nabídla možnost vzájemného seznámení, předávání zkušeností a navázání spolupráce.

MAS získala finance do regionu na sociální pomoc

V rámci OPZ+ máme velkou radost, MPSV nám schválilo naši žádost odotaci na projekt s názvem Podpora duševního zdraví a aktivního řešení zadluženosti v regionu MAS Říčansko (CZ.03.02.01/00/22_008/0000054) a do regionu půjde v následujících 3 letech 10,5 miliónu. MAS Říčansko bude spíše v koordinační pozici, hlavními aktéry pomoci budou partneři projektu Terapeutické centrum Modré dveře, z.ú. a Cesta integrace, o.p.s. V projektu dojde k posílení ambulantní a terénní psychoterapeutické podpory, psychosociální pomoci, poskytování dluhového poradenství a zajištění materiální a potravinové pomoci, jakožto komplexnější podpoře cílové skupině. V rámci podpory duševního zdraví a aktivního řešení zadluženosti aj. se počítá s podporou okolo 300 osob.

Zápraží originální produkt®

Ve středu 23. listopadu se v prostorách MAS Říčansko sešla desetičlenná certifikační komise, aby posoudila 3 žádosti o nové udělení certifikátu regionální značky Zápraží originální produkt® a 9 žádostí o prodloužení licence tohoto označení. Regionální značka Zápraží originální produkt® je mj. zárukou kvality a originality výrobku, jeho regionálního původu a šetrnosti k přírodě.

Nově se s označením Zápraží originální produkt® můžete setkat u výrobků paní Lenky Sýkorové z Velkých Popovic, která vytváří originální textilní výrobky a šperky pod značkou Elpopo. Další úspěšnou žadatelkou o nové udělení certifikátu je paní Ekatarina Salomatová ze Sulic, která komisi doslova nadchla svými šperky z přírodních materiálů, které vyrábí pod značkou Handoo. Třetí žadatelka o nové udělení certifikátu byla, z důvodu nesplnění kritéria regionálního původu surovin, bohužel neúspěšná. Všech devět žadatelů o prodloužení licence certifikátu regionální značky Zápraží originální produkt® bylo úspěšných.

4. adventní neděle v Říčanech s MAS Říčansko

Novým i dlouhodobým držitelům certifikátů gratulujeme. Slavnostní předávání certifikátů proběhlo 4. adventní neděli na Masarykově náměstí v Říčanech, kde jste měli možnosti zpříjemnit si společně s celým týmem MAS Říčansko předvánoční čas. S dětmi jsme si užili výrobu vánočních jablíčkových svícnů u šálku teplého lipového čaje od certifikované výrobkyně paní Melíškové ze Svojetic, který nejenom zahřeje, ale také pohladí na duši. Rodiče si vychutnali horké svařené víno podle staré receptury. Příjemná nálada, která zde byla, nás naladila na nadcházející vánoční čas. Na této akci jsme spolupracovali s Církví bratrskou pod záštitou města Říčany.

Krásný nový rok 2023 za celý tým MAS Říčansko o.p.s.

Lenka Babíčková, ředitelka

Redakční systém i-servis

(c) Mediální a komunikační servis Říčany, o.p.s. 2023 Všechna práva vyhrazena