MAS Říčansko: pomáháme osobám v nepříznivé životní situaci

5. 5. 2024

Již rok probíhá na území Říčanska projekt Podpora duševního zdraví a aktivního řešení zadluženosti. Jedná se o tříletý projekt realizovaný MAS Říčansko ve spolupráci s neziskovou organizací Cesta integrace, Terapeutickým centrem Modré dveře a Farní charitou Mnichovice. Jeho cílem je zvýšení dostupnosti služeb určených pro osoby s psychickými a finančními problémy. Těmto osobám je bezplatně poskytována psychoterapeutická a psychosociální podpora a dluhové poradenství. Pro nízkopříjmové skupiny obyvatel je zajišťována potravinová a materiální pomoc.

Přínos projektu spočívá nejen v přímé pomoci klientům, v loňském roce tuto službu využilo 125 osob, kterým bylo v souhrnu poskytnuto necelých 2000 hodin podpory. Důraz byl také kladen na podporu vzdělávání dětí a jejich volnočasových aktivit, aby neuvízly v začarovaném kruhu nepříznivé sociální situace své rodiny.

V rámci sdílení informací dochází k prohloubení spolupráce mezi regionálními aktéry (sociální služby, školy), předávání kontaktů a zvyšování odborné způsobilosti zapojených pracovníků. V uplynulém roce realizovala Cesta integrace pro pracovníky zapojené do projektu školení v oblasti dluhové problematiky a Terapeutické centrum Modré dveře pro ně uspořádalo seminář, na kterém se pracovníci seznámili s technikami práce řešení emočně náročných situací při jednání s klienty. Obohacujícím hostem na jedné z pravidelných schůzek týmu byly pracovnice Komunitního centra Říčany, které představily svou sociálně aktivizační službu pro rodiny Spolu doma.

Nově poskytujeme formou seminářů pro obce regionu MAS Říčansko osvětu a vzdělávání seniorů, osob se zdravotním postižením i rodinám pobírajícím podporu na bydlení či přídavky na děti v oblasti podávání žádostí o dotaci v programu Nová zelená úsporám light. První seminář proběhl 9. dubna v Mnichovicích, další následuje v Tehovci a plánujeme seminář ve Velkých Popovicích. Pokud budete mít zájem zúčastnit se některého z plánovaných seminářů, sledujte náš web https:// mas.ricansko.eu.

 

Na konci května se na zámku Berchtold uskuteční první ročník akce nazvané BerchtolDĚNÍ s MASkou. Jedná se o dvoudenní akci. Pátek 24. května je rezervován pro děti z mateřských škol a žáky prvního stupně základních škol, sobota 25. května je určena široké veřejnosti. Účastníci si budou moci zasoutěžit, zasportovat či zatančit, vyzkoušet si tradiční řemesla a mnoho dalších aktivit. Sobota navíc slibuje bohatý kulturní program. Můžete se těšit na divadelní a hudební vystoupení.

Jste srdečně zváni!

 

Lenka Babíčková ředitelka a celý kolektiv MAS Říčansko, o. p. s.

Redakční systém i-servis

(c) Mediální a komunikační servis Říčany, o.p.s. 2024 Všechna práva vyhrazena