MASka podpořila 108 projektů na Říčansku, každý druhý projekt uspěl

1. 11. 2013

S končícím obdobím evropských dotací i MAS Říčansko skládá účty a hodnotí, co se podařilo a co méně, a čemu je potřeba se na Říčansku v novém období dotací 2014–2020 více věnovat.

Od roku 2008, co pro svých 39 obcí MASka začala fungovat, proběhlo celkem 12 výzev na podání žádostí o finanční prostředky z Programu rozvoje venkova, který MAS Říčansko pro naši oblast administruje. Rukama Pavlíny Filkové, Ludmily Třeštíkové a Petry Přílučíkové z profesionálního týmu MAS prošlo celkem 193 projektů ve výši požadovaných dotací  100 175 924 Kč, z toho 108 projektů ve výši dotace 55 757 733 Kč bylo podpořeno a konečně 99 projektů administrováno.
Nyní se ještě na Říčansku realizuje a čeká na proplacení okolo 50 projektů, podpořených z MAS. 

MAS sama realizovala 3 projekty spolupráce za dalších 8,6 mil. Kč na podporu lepšího života na Říčansku, podporu cestovního ruchu a místních drobných podnikatelů. Vytvořili jsme vycházkové trasy, zakoupili mobiliář pro realizaci festivalů, zavedli regionální značku Zápraží – originální produkt.

V novém období se MAS bude věnovat hlavně investicím do škol a školek a pokračovat v podpoře infrastruktury, volnočasových aktivit a propagaci místních výrobců i celého regionu. Chcete-li se dozvědět více, sledujte stránky www.mas.ricansko.eu.

 

Zasedání krajské sítě MAS v Říčanech

Zástupci všech místních akčních skupin Středočeského kraje se sejdou 22. listopadu 2013 na jednání Krajské sítě MAS v  Městském kulturním středisku U Labutě. Setkání nad přípravou nového období dotací z EU zahájí starosta města V. Kořen, který aktivitu MAS a Komunitně vedeného místního rozvoje podporuje.
MAS Středočeského kraje jsou nejaktivnější organizace tohoto typu v České republice. V rámci minulého období přinesly do kraje více než 500 milionů Kč. Jsou také členy v pracovních skupinách při ministerstvech, které připravují Operační programy pro čerpání dotací po roce 2014.

L. Třeštíková, MAS Říčansko, o.p.s.

 

Jednání řídící skupiny pro přípravu nového dotačního období)

Redakční systém i-servis

(c) Mediální a komunikační servis Říčany, o.p.s. 2024 Všechna práva vyhrazena