Máte možnost se stát přísedícím u Okresního soudu Praha-východ

1. 6. 2020

 

Pokud máte zájem o veřejnou funkci přísedícího u Okresního soudu Praha-východ kontaktujte co nejdříve právní oddělení MěÚ. Jedná se o čtyřleté volební období 2020 až 2024. Přísedící se podílí na jednání a rozhodování okresního soudu jako soudu prvního stupně v trestních a civilních senátech (pracovněprávních věcech).

Okresní soud Praha-východ nabízí občanům možnost stát se přísedícím u jmenovaného soudu (Na Poříčí 20/1044, Praha 1) na volební období 2020 - 2024. Funkce přísedícího je veřejnou funkcí.  Kandidáty na funkci přísedícího navrhují členové zastupitelstva obcí v obvodu příslušného okresního soudu.

Jaké jsou podmínky pro vykonávání přísedícího u soudu?

- státní občanství České republiky

- svéprávnost a bezúhonnost

- zkušenosti a morální vlastnosti kandidáta dávající záruku, že bude svou funkci řádně zastávat

- v den ustanovení do funkce věk nejméně 30 let

- přihlášení k trvalému pobytu v obvodu zastupitelstva, jímž je do funkce volen

- souhlas se svým ustanovením do této funkce

- přísedící jsou voleni na dobu 4 let

Jaká je odměna?

- přísedící, kteří jsou v pracovním poměru, obdrží za dobu vykonávání této funkce náhradu mzdy ve výši průměrného výdělku

- přísedící, kteří nejsou v pracovním poměru, jsou však výdělečně činní, obdrží za dobu vykonávání této funkce náhradu stanovenou ministerskou vyhláškou

- stát hradí přísedícím hotové výdaje, které vzniknou vykonáváním funkce

- přísedící obdrží mimo náhrady za každý den jednání paušální náhradu ve výši 150 Kč

V případě vašeho zájmu prosím kontaktujte:

Božena Čápová,  tel. 323 618 103,

e-mail: bozena.capova@ricany.cz

Redakční systém i-servis

(c) Mediální a komunikační servis Říčany, o.p.s. 2021 Všechna práva vyhrazena