Mateřské školy v Říčanech mohou přijmout přibližně 225 dětí. Zápis tentokrát probíhá ve dvou vlnách!

28. 3. 2014

Hlavní zápis do všech tří mateřských škol v Říčanech pro školní rok 2014/2015 proběhne ve středu 9. dubna 2014 od 8.00 do 17.00 hodin. Přijímaní dětí se ve všech školkách řídí stejnými kritérii a podle správního řádu. Dítě zpravidla ve věku 3-6 let je možné zapsat pouze na jednu mateřinku! Pro rozhodování je důležité vědět, kolik dětí jednotlivé školky mohou přijmout.

MŠ u Slunečních hodin

Mimořádný zápis - 49 dětí
Řádný zápis - až 65 dětí

MŠ Čtyřlístek /včetně Kolovratské/

Až 69 dětí

MŠ Srdíčko

Až 42 dětí

 

Mimořádný zápis se týkal jen MŠ u Slunečních hodin, kde byla na konci února zkolaudována nástavba pro dvě nové třídy, tedy pro 49 dětí. Zápis proběhl 26. března, přičemž zapsané děti nastoupí do školky už 31. března 2014.

"Velmi se omlouváme, že jsme dlouho nemohli zveřejnit přesný a závazný termín mimořádného zápisu. Vše se odvíjelo od rozhodnutí krajského úřadu a zápisu nových prostor do školského rejstříku. Věřím, že maminky pochopily naši snahu otevřít nové prostory co nejdřív a děti zde v pondělí řádně nastoupí," sdělila místostarostka Hana Špačková /Klidné město/.

Řádný zápis pro školní rok 2014/2015 se koná ve všech školkách ve stejný den 9. dubna od 8.00 do 17.00 hodin.

Do MŠ Čtyřlístek, kterou navštěvuje celkem 167 dětí, nastoupí od září nově cca 69 dětí. MŠ Srdíčko s kapacitou 96 dětí jich přijme pro příští rok až 42. Celkem 65 dětí začne chodit do MŠ u Slunečních hodin, která má celkovou kapacitu včetně nových prostor 173 míst.   

Obavy ze dvou za sebou jdoucích zápisů nyní nemusí mít ani rodiče, kteří chtějí zapsat dítě ke vzdělávání v řádném i mimořádném termínu. Jestliže rodič zjistí, že jeho dítě nebylo v mimořádném termínu přijato, může podle správního řádu vzít zpět svou žádost a přijít k řádnému zápisu,“ dodává místostarostka Říčan. 

Podmínky a kritéria zápisu do mateřských škol

Podmínkou zápisu je podání písemné žádosti o přijetí žadatele (dítěte) k předškolnímu vzdělávání, jeho lékařské potvrzení a předložený občanský průkaz zákonného zástupce ředitelce konkrétní jedné mateřské školy, rodný list dítěte. Zápis do škol se totiž řídí zákonem č. 500/2004 Sb. Zákon správní řád, podle kterého může být správní řízení v téže věci zahájeno a posuzováno pouze u jednoho správního orgánu (jedné školy). Pokud tak rodič neučiní, dojde k zastavení správního řízení.

Přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání se řídí několika kritérii. Přednostně jsou přijímány děti v posledním roce před zahájením povinné školní docházky, rozhodující je tedy věk, dále jsou přijímány děti s trvalým pobytem na území města Říčany a jeho osadních částí (Strašín, Pacov, Jažlovice, Kuří a Voděrádky) a formou celodenní docházky. Třetí podmínkou je věk od tří let dítěte (tohoto věku musí dosáhnout maximálně 31. srpna kalendářního roku).

Podle zákona musí město zajistit předškolní docházku jeden školní rok před nástupem do první třídy, ostatní děti jsou pak sestupně seřazeny podle data narození. "Není rozhodující, v kolik hodin přijdou rodiče k zápisu. Ředitelé seřadí děti podle jejich věku a do školky se dostanou ti nejstarší," říká vedoucí odboru školství a kultury Zdeňka Vaňková s tím, že rapidní vzrůst počtu dětí na Říčansku v posledních letech však často převyšuje volnou kapacitu a neumožňuje naopak přijetí tříletých a dokonce i čtyřletých dětí.

V případě, že dojde k naplnění kapacity mateřské školy, kam přišli rodiče své dítě zapsat, bude dítě po projednání se zákonnými zástupci umístěno do jiné mateřské školy v Říčanech. Toto se týká pouze dětí, které nastupují od školního roku 2014/2015 k předškolnímu vzdělávání jeden rok před nástupem povinné školní docházky (§ 34, zákona 561/2004 Sb. tzv. Školského zákona).

Pokud se v mateřské škole v průběhu probíhajícího školního roku uvolní místo, bude postupováno takto: Ředitelka školy bude po ukončeném správním řízení evidovat počty nepřijatých uchazečů v seznamu dětí seřazeném sestupně podle věku. Pokud se v MŠ uvolní místo, osloví ředitelka uchazeče v pořadí. V případě, že pomine zájem o umístění dítěte, zákonný zástupce ředitele informuje.

Veškeré informace pro podání žádosti jsou dostupné na webových stránkách jednotlivých mateřských škol.

MŠ Srdíčko: http://mssrdicko.ricany.cz/zapis/
MŠ Čtyřlístek: http://www.ctyrlistek-ricany.cz
MŠ U Slunečních hodin: na portálu www.materskeskolky.cz

„Ve školním roce 2014/15 připravujeme ještě další zápis, bude se týkat čtvrté úplně nové mateřské školy Zahrádka v Labské ulici,“ dodává starosta města Vladimír Kořen: „Školka pro 112 dětí by měla být dokončena před Vánoci a děti nastoupit na druhé pololetí školního roku. V současnosti dokončujeme veřejnou zakázku na stavební firmu. Do soutěže se přihlásilo 25 firem a nyní čekáme na převzetí informace o výsledku tendru.“    

Adéla Michalová, tisková zpráva města Říčany

 

Redakční systém i-servis

(c) Mediální a komunikační servis Říčany, o.p.s. 2021 Všechna práva vyhrazena