Měsíc knihy v ZŠ při Olivově dětské léčebně

29. 3. 2024

V posledních letech se stále častěji mluví o tom, že děti málo čtou a tráví více času s mobilním zařízením. Během pobytu v Olivově dětské léčebně mají děti vymezený jen krátký čas pro brouzdání na sítích, a tak se nabízí prostor pro probouzení fantazie prostřednictvím četby.

Dílny čtení jsou jedním z prostředků, které u dětí podporují vztah ke knihám a k literatuře. Probouzejí v nich zájem a vnitřní potřebu číst. Proto v naší škole pravidelně do výuky dílny čtení zařazujeme, a to prostřednictvím speciálních hodin českého jazyka. Jejích úkolem je rozvíjet u dětí čtenářskou gramotnost, vztah k literatuře a umožnit jim prožívat příjemné zážitky z četby.

Každá dílna se zaměřuje na určité téma, například na literární žánr, autora nebo ilustrátora. Všechny děti si na tuto hodinu donesou knihu, se kterou budou pracovat. Knížku si mohou přinést vlastní nebo půjčenou ze školní knihovny.

A jak taková hodina probíhá? V úvodu si děti zopakují čtenářská pravidla a seznámí se s cílem hodiny. Následuje samostatná dvacetiminutová četba a práce s předem připravenými pracovními listy. Na závěr dostane každý čtenář prostor knížku představit a podělit se o své dojmy.

Se staršími dětmi často pracujeme s knihou Žánrovky a pracovními listy, které jsme k této knížce ve škole sami vytvořili. Volně ke stažení je můžete najít na adrese

https://www.renenekuda.cz/vyuka-zanroslovi-pracovni-listy-ke-stazeni-zdarma/.

Ač naše škola není příliš velká, školní knihovnu máme rozsáhlou. Sledujeme žebříčky oblíbenosti dětských knih a titulů pro dospívající. Pravidelně knihovnu rozšiřujeme a doplňujeme ji o nové knihy různých žánrů, aby měli žáci dostatečný výběr a četba je bavila.

V rámci čtenářských dílen navštěvujeme s dětmi také místní knihovnu. Husova knihovna v Říčanech nabízí pestrý program pro žáky prvního i druhého stupně základních škol. Děti se hravou formou seznámí s provozem knihovny, naučí se řadit a vyhledávat knihy, časopisy a audioknihy. Součástí programů jsou také besedy s videoprojekcí.

Lásku ke knihám se snažíme probouzet v dětech vždy, nejen v březnu, který je od roku 1955 Měsícem knihy. A to se nám naštěstí u velkého počtu dětí daří.

Kolektiv ZŠ Olivova

Redakční systém i-servis

(c) Mediální a komunikační servis Říčany, o.p.s. 2024 Všechna práva vyhrazena