Města středních Čech a Vysočiny budou společně postupovat při prosazování zájmů ve společnosti Úpravna vody Želivka

7. 3. 2013

V Říčanech podepsali zástupci 9 měst – Benešova, Vlašimi, Humpolce, Pelhřimova, Berouna, Kladna, Jílového, Říčan a Havlíčkova Brodu – dohodu o společném postupu při výkonu akcionářských práv ve společnosti ÚV Želivka. Ta zásobuje vodou velkou část Středočeského kraje, část kraje Vysočina a hlavní město. V současnosti se připravuje nový model provozování této klíčové vodohospodářské infrastruktury.

Skupina minoritních akcionářů akciové společnosti ÚV Želivka má celkový podíl akcií ve výši 7,0871 %. Hlavním akcionářem je město Praha s podílem 90,04 %.

Třebaže je náš podíl ve srovnání s Prahou malý, má velký význam. V rámci akciové společnosti se rozhoduje většinou 95 procent,“ řekl starosta Říčan Vladimír Kořen /Klidné město/ a dodal: „Končí smlouva dosavadnímu zahraničnímu provozovateli. Myslíme si, že rozhodování o ceně vody a o případném zisku z provozu klíčové vodohospodářské infrastruktury by mělo zůstat v rukou českých obcí. To rozhodnutí má zásadní strategický význam.“

Starosta Havlíčkova Brodu Jan Tecl /ODS/ k uzavření smlouvy uvedl: Jako předseda dozorčí rady ÚV Želivka a zástupce jednoho z akcionářů – města Havlíčkův Brod – vítám uzavření této dohody. Za důležitou považuji shodu na společném postupu minoritních akcionářů při jednání a spolupráci s největším akcionářem hlavním městem Prahou. Význam této dohody je o to větší, že se blíží listopad 2013, kdy tato společnost přejde na vlastnický model provozování.“

Smlouvu, kterou starostové projednali v září loňského roku v Říčanech, postupně schválila zastupitelstva jednotlivých měst. Součástí dohody je také podpora vlastnického provozování společnosti. Privátní společnosti by tak už neměly mít vliv na provoz republikově nejvýznamnějšího zdroje a přivaděče pitné vody pro více než jeden a půl milionu obyvatel.

„Jedná se o provozování strategického vodohospodářského majetku, který mj. zásadním způsobem ovlivňuje cenu vody ve všech městech a obcích po celé jeho délce. Je to klíčová záležitost pro cenotvorbu pitné vody,“ vyjádřil se radní Říčan Miloslav Šmolík /ODS/ s tím, že vlastnické provozování vodohospodářské infrastruktury má v Čechách dlouhou tradici a vysokou úroveň.

Smluvní strany se v dohodě zavazují vykonávat svá akcionářská práva tak, aby vždy určitý počet členů představenstva a dozorčí rady byl volen z osob navržených menšinovými akcionáři. Města budou společně koordinovat hlasování v některých zásadních otázkách. V případě prodeje akcií společnosti je smluvní strana povinna akcie nejprve nabídnout ostatním akcionářům. Uzavření dohody však nezbavuje žádnou ze smluvních stran možnosti aktivně vykonávat svá hlasovací práva spojená s akciemi společnosti.

Redakční systém i-servis

(c) Mediální a komunikační servis Říčany, o.p.s. 2024 Všechna práva vyhrazena