Město navyšuje kapacitu mateřských škol

4. 10. 2020

 

Říčany 1. září otevřely novou školku v místní části Kuří s maximální kapacitou pro 46 dětí. Další školku pro 96 dětí začalo město stavět v srpnu v ulici Bílá.

O tom, jak velká je v Říčanech poptávka jak po předškolním, tak školním vzdělávání svědčí fakt, že v roce 2015 otevřelo město MŠ Zahrádka s kapacitou 112 dětí. Po pěti letech otevřelo další mateřskou školu v Kuří a zahájilo stavbu další. Celková kapacita městských školek nyní činí 565 míst, přičemž většina městských MŠ má výjimku na 25 dětí ve třídě. Demografická studie věkové struktury obyvatelstva potvrzuje, že v Říčanech žijí mladší lidé než v jiných částech ČR. To klade velké nároky na kapacitu školských zařízení.

 

Školka v Kuří vznikla rekonstrukcí 111 let staré budovy

Obecná škola v Kuří již 55 let nesloužila svému účelu a postupně chátrala. Rekonstrukci budovy město zahájilo předáním stavby v březnu 2019 a v září 2020 přivítala školka na čtyři desítky dětí. V budově, která prošla rozsáhlou rekonstrukcí, vznikly dvě nové třídy se zázemím pro chod školky. Budova si z venčí zachovala svůj původní historický ráz. Stavební firma Pazdera zcela nově postavila větší přístavbu po demolici té původní. Odstraněna a znovu vystavěna byla stropní konstrukce, dělníci kompletně opravili podlahy v celé původní budově, budova má nová okna a fasádu. Školka je díky výtahu bezbariérová. Vzniklo zde i školící centrum se samostatným vchodem, které bude využívat osadní výbor v Kuří pro svá jednání. V přilehlé zahradě a předzahrádce mohou děti využívat pískoviště, prolézačky a další hrací prvky. Náklady na rekonstrukci byly 24,7 milionu korun, z čehož dotace z fondů Evropské unie uhradila 18,5 milionu.

 

Začala stavba MŠ Větrník

V ulici Bílá začala stavba mateřské školy Větrník, kde vzniknou čtyři třídy pro celkem 96 dětí. Moderní dvojpodlažní budovu se zelenou střechou a z části i fasádou postaví firma Zlínstav a. s. podle projektu kanceláře Architektura s. r. o. Město bude stát nová školka bezmála 67 milionů, z čehož Evropská unie spolufinancuje stavbu objektu částkou 41,5 milionu z fondu IROP a zelenou střechu a fasádu částkou 7,8 milionu korun z Operačního programu životní prostředí. Extenzivní zelená střecha o ploše 356 m² a zelená fasáda je kromě estetické stránky také velice funkční, neboť optimalizují nakládání se srážkovými vodami, které budou zachyceny v souvrství vegetačních střech, akumulační nádrži a zasakovací galerii. Dešťová voda tak bude využita plně přímo v místě svého dopadu. Zelené stěny na severozápadní fasádě s popínavými rostlinami využijí závlahu akumulovanou dešťovou vodou. Tato použitá unikátní přírodě blízká řešení zlepší mikroklima přímo v areálu nové MŠ. Stavba mateřské školy by měla trvat zhruba 14 měsíců a další vyvolanou investicí ke stavbě je celková rekonstrukce ulice Bílá.

Kateřina Lauerová, tisková zpráva města

Redakční systém i-servis

(c) Mediální a komunikační servis Říčany, o.p.s. 2021 Všechna práva vyhrazena