Město plánuje postavit novou mateřskou školu až pro 112 dětí

19. 8. 2013

Zastupitelé Říčan schválili na svém srpnovém zasedání investiční záměr na výstavbu nové mateřské školy Labská. Vedení města našlo pro stavbu zařízení, které pojme až 112 dětí, vhodný městský pozemek u křižovatky Otavská - Labská. Celkové předpokládané náklady na projekt jsou přes 20 milionů korun, město chce peníze získat z Regionálního operačního programu Střední Čechy.

„Středočeský kraj se velmi dobře rozhodl posílit finance ve výzvě na stavbu mateřských škol. My se téhle soutěže musíme za každou cenu zúčastnit, nedostatek míst ve školkách je opravdu vážným sociálním problémem. Musíme teď zapnout všechny síly, abychom stihli projekt a žádost připravit,“ říká starosta města Vladimír Kořen /Klidné město/.  

Původně bylo ve výzvě alokováno jen 50 milionů korun, tedy na maximálně tři školky v kraji. Výzva ale byla finančně posílena a nyní se soutěží o 200 milionů. Město Říčany se teď velmi rychle snaží připravit a dokončit stavební projekt.  

„Jsem rád, že hejtman dodržel slib a došlo k navýšení peněz do výzvy na výstavbu školek. Protože však termín pro podání žádosti zůstal 30. 9., rozhodli jsme se jít cestou typizovaného projektu, který byl realizován na jiném místě v ČR. Tím jsme maximálně urychlili přípravu výstavby tak, abychom se do té doby pokusili získat požadované územní rozhodnutí,“ doplňuje radní pro infrastrukturu a krajský zastupitel Miloslav Šmolík /ODS/ a dodává: „Zároveň se pokusíme na kraji vyjednat posun podání žádosti na stejný termín jako má nová výzva na školky pro menší obce.“ 

Plánovaná kapacita zařízení bude 4 třídy pro 28 dětí, celkem zajistí předškolní docházku až 112 dětem.

"Školka by se měla postavit na městském pozemku u křižovatky Otavská-Labská. Pozemek o velikosti necelých 5000 metrů je vhodný i z hlediska územního plánu. Můžou na něm vznikat stavby pro školství, zdravotnictví, sociální péči a kulturu – v zastavitelné části obce," říká architekt Dominik Landkammer z oddělení investic města.

Investice do kompletní novostavby mateřské školy v Říčanech by pomohla se závažným problémem kapacity městských školek. Přesto, že se v současné době navyšuje kapacita MŠ u Slunečních hodin pro dalších asi 50 dětí, situaci s nedostatkem míst pro předškolní děti to nevyřeší. Opakovaně se každý rok do říčanských veřejných školek nevejde většina tříletých i čtyřletých dětí.

"V případě, že se město vydá touto cestou a podaří se tuto dotaci získat, bylo by možné příští jaro začít stavět a vzhledem k termínům nejzazšího ukončení fyzické realizace projektů by se vše do roku 2015 muselo stihnout," upřesňuje Dominik Landkammer.

Celková investice činní 20,3 milionů korun, z toho v současné dotační výzvě jsou uznatelné náklady maximálně 20 milionů korun.

„Příprava je samozřejmě daleko širší,“ doplňuje místostarostka Hana Špačková /Klidné město/, v jejíž gesci je školská problematika: „Musíme připravit celý provoz, vytvořit úplně novou příspěvkovou organizaci, zapsat školku do rejstříku, najmout učitele apod. Držte nám palce, ať to vyjde!“

Redakční systém i-servis

(c) Mediální a komunikační servis Říčany, o.p.s. 2024 Všechna práva vyhrazena