Městská policie radí a informuje

19. 8. 2013

Akce nulová tolerance nákladním vozidlům v Říčanech pokračuje. Městská policie také řeší problematiku veřejného pořádku a nočního klidu o víkendech. A ve vozovém parku strážníků přibylo zbrusu nové auto - Dacia Duster 4x4

10. 7. a 11. 7., nově ve spolupráci s CELNÍ SPRÁVOU ČR, se strážníci Městské policie Říčany opět zaměřili na nákladní vozidla. Vzhledem k tomu, že akce probíhala v součinnosti s příslušníky celní správy, došlo i na vážení nákladních vozidel.

Akce probíhala v několika úrovních. Zprvu stála společná hlídka strážníků a celníků v ul. Černokostelecká na příjezdu od Mukařova, kde strážníci řešili přestupky v souvislosti s porušením zákazu vjezdu vozidel nad 12 t, vyplívajícího z dopravní značky B13. Celníci pak ještě na místě řešili přetížení vozidel. Vlastní vážení vozidel probíhalo v areálu firmy IVECO v ul. Kolovratská. Následně se hlídky přesunuly do ul. Říčanská u Voděrádek, kde se hlídky zaměřily na přetížená vozidla přijíždějící z dálnice D1 směřující do Říčan. Poslední činností hlídek bylo průběžné vyhledávání těchto vozidel, a to v rámci celého města. Na uvedené se zaměřily dvě autohlídky, které následně zastavovaly podezřelá vozidla a doprovázely je na zvážení do areálu IVECA. Tato činnost se jevila jako nejefektivnější, neboť byla možnost vyhledat vozidla, která se pohybovala po místních komunikacích v rámci stavebních aktivit. Tato vozidla se velkou měrou podílejí na poškozování komunikací ve městě.

Výsledkem akce bylo 8 zkontrolovaných vozidel na hmotnost, z toho bylo zjištěno, že 4 vozidla překročila přípustnou mez hmotnosti. Dále bylo ze strany MP pro podezření z porušení zákazu vjezdu vozidel nad 12 t. zastaveno 29 vozidel, z toho pouze v 5 případech došlo k porušení dopravního zákazu. Uvedené přestupky byly na místě ihned vyřešeny. Vyhodnocením akce bylo zjištěno, že došlo k úbytku nákladních vozidel v ulici Černokostelecká, naopak je zde zaznamenán problém lokálních staveb, které jsou mnohdy zásobovány přetíženými vozidly s následným poškozováním komunikací.

Vzhledem k tomu, že se uvedená součinnostní akce s celní správou osvědčila, tak se bude i nadále pokračovat. Další akce se již připravují.

 

 

 

Městská policie Říčany ve spolupráci s bezpečnostní komisí a vedením města Říčany, dlouhodobě hledá účinné možnosti zajištění veřejného pořádku, zejména zajištění nočního klidu o víkendech. V letošním roce došlo k výraznému posunu v této problematice, už ne jen město, ale i provozovatelé restauračních zařízení se více podílejí na zajištění veřejného pořádku. Zprvu se jednalo o pořízení dalšího kamerového bodu, který nyní účinně sleduje lokalitu v ul. Černokostelecká. Nyní je to posílení hlídek prevence bezpečnosti prostřednictvím bezpečnostní agentury D.I.S., kterou platí nově vzniklé sdružení provozovatelů restauračních zařízení. Ke strážníkům, tak přibyly další dvě pěší hlídky, které monitorují nejproblematičtější lokalitu spodní části ul. Černokostelecká, Haškova, Riegrova, až po vlakové nádraží - rondel, včetně přilehlých ulic. Akce je v součinnosti s městkou policií a trvá již od 1. července, předpokládaný konec je plánován na 30. září. Po celou dobu, tak o pátcích a sobotách můžete spatřit samostatné, nebo smíšené pěší hlídky bezpečnostní agentury a strážníků MP, včetně brigádníků z řad místních hasičů, kteří se v rámci letních brigád rovněž zapojili do prevence bezpečnosti s městskou policií.

Dále pak sdružení provozovatelů zajistilo pravidelný úklid v okolí provozoven, který probíhá již během večera, až do ukončení provozní doby. Již první poznatky z uvedené akce ukazují výrazné zklidnění situace v problematických lokalitách. Přesto je však stále co zlepšovat a tak již ze začátku došlo na základě prvotních zkušeností k úpravě činnosti pěších hlídek v rámci jejich zefektivnění. Na základě spuštění této akce pak rada města vydala jednotlivým restauračním provozovnám a disco klubům výjimku z provozní doby ve smyslu obecně závazné vyhlášky města Říčany č. 3/2011. Pokud by se však toto neosvědčilo, udělování výjimek by mohlo být v budoucnu omezeno. Je potřeba si uvědomit, že i kultura nočního života, která má v této lokalitě svojí tradici, tak samozřejmě nemůže v neúnosné míře narušovat veřejný pořádek a noční klid místních občanů. Toho jsou si plně vědomi i zástupci uvedeného sdružení, kteří se nejenom tímto chtějí podílet na zajištění veřejného pořádku, ale i dále rozšiřovat svoje aktivity. Jednou z dalších aktivit bude prostřednictvím bezpečnostních hlídek zajištění přechodů pro děti ve spolupráci se strážníky městské policie na začátku školního roku. Závěrem uvádím, že celá akce bude během září vyhodnocena a opět bude na městském úřadě schůzka s provozovateli restauračních činností  a občanů, aby se k uvedenému mohli všichni vyjádřit a případně hledat další kroky ke zkvalitnění veřejného pořádku ve městě.

 

 

OBNOVA VOZOVÉHO PARKU U MĚSTSKÉ POLICIE

 

V červenci dostali strážníci od města Říčany, dlouho očekávané nové vozidlo Dacii Duster 4 x 4 s úsporným naftovým motorem.

Jedná se o terénní vozidlo, které v našem kopcovitém terénu s lesními a polními cestami a v době nepříznivých sněhových a jiných podmínek, umožní dostat se i do míst kam to dříve nešlo. Už nyní si auto strážníci pochvalují při cestách na kontrolu nepovolených skládek v polích. Dacia Duster je oblíbeným terénním vozidlem u městských policií pro svoji kvalitu a poměrně nízkou cenu oproti jiným vozidlům. Nákup vozidla byl realizován na základě veřejné zakázky prostřednictvím otevřené výzvy na e-tržišti Tendermarket. 

Součástí obnovy vozového parku městské policie bylo i doplnění reflexních modrožlutých pruhů, které jsou teď na obou stávajících vozidlech MP. 

 Vozidla jsou, tak lépe viditelná a zároveň dochází ke sjednocování společných prvků v rámci městských policií v ČR. Úprava jednotných prvků dopravních prostředků městské policie byla provedena v souladu s § 15 vyhlášky č. 418/2008, kterou se provádí zákon o obecní policii.

Nyní jsou u Městské policie Říčany pro optimální výkon služby zařazena dvě vozidla, po nákupu jednoho nového a vyřazení starého dosluhujícího vozidla.

 

Vedoucí městské policie Václav Řezáč

 

Redakční systém i-servis

(c) Mediální a komunikační servis Říčany, o.p.s. 2023 Všechna práva vyhrazena