Městská policie radí a informuje

21. 10. 2013

Upozornění pro řidiče a provozovatele motorových vozidel při čištění komunikací ve městě.

 

Čištění komunikací není jen snahou města o zvýšení čistoty, ale je dáno i právními normami. Termíny čištění komunikací upravuje vyhláška Ministerstva dopravy a spojů č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích. Zákon č. 13/1997 Sb., O pozemních komunikacích pak v § 19 odst. 5

  • opravňuje silniční správní úřad rozhodnout o označení místní komunikace nebo jejích částí, na kterých je z důvodu veřejného zájmu dočasně zakázáno stání silničních vozidel, příslušnou dopravní značkou podle zvl. předpisu. Rozhodnutí o označení musí být provedeno nejméně týden před dnem dočasného zákazu stání na příslušné pozemní komunikaci.

        § 19 Odst. 6

  • opravňuje v případě neuposlechnutí rozhodnutí silničního správního úřadu podle předchozího odstavce vlastníka místní komunikace (město) odstranit silniční vozidlo na náklady jeho provozovatele, pokud provozovatel silničního vozidla neprokáže závažné důvody, které mu znemožnily, aby vozidlo odstranil včas sám.

 

Z hlediska zákona č. 361/2000 Sb., O provozu na pozemních komunikacích je důležité si uvědomit,

že přenosné svislé dopravní značky jsou nadřazeny všem dopravním značkám (podle § 76 odst. 4) a také, že se jedná o přechodnou úpravu provozu na pozemních komunikacích, která je nadřazena místní i obecné úpravě provozu na pozemních komunikacích (podle § 76 odst. 1)

 

Nerespektováním dopravní značky se dopouštíte přestupku podle § 125c odst. 1 písm. k) zákona č. 361/2000 Sb., O provozu na pozemních komunikacích, a hrozí vám bloková pokuta až do výše 2.000 Kč (ve správním řízení pak 1.500–2.500 Kč).

Navíc dojde-li k nucenému odtahu vozidla dle Nařízení města Říčany č. 2/2012 (3/2012), jsou ceny za tento úkon následující.

Odtah úplný: 1.200 Kč

Odtah neúplný: 780 Kč

Odtah započatý: 360 Kč

Sezonní blokové čištění vybraných lokalit probíhá průběžně vždy v období duben až říjen, vždy ve čtvrtek v dopoledních hodinách. Výjimkou je lokalita Komenského nám., kdy z důvodu většího počtu vozidel probíhá blokové čištění v pátek, rovněž dopoledne, obvykle mezi 9.–13. hodinou. Orientační přehled – kdy a kde přesně bude probíhat blokové čištění – zjistíte dotazem na Městskou policii Říčany, tel. 323 618 150, nebo přímo na oddělení technické správy Městského úřadu Říčany, tel. 323 618 183. Termín blokového čištění může být operativně změněn z důvodu nepříznivých klimatických podmínek nebo z technických důvodů. Obecně ale vždy platí pravidlo, že o blokovém čištění budou občané informováni v zákonné lhůtě nejméně sedm dní před blokovým čištěním, prostřednictvím přenosné svislé dopravní značky B28 – zákaz zastavení – s informační cedulkou, kdy a kde bude probíhat blokové čištění. Obecná informace o blokovém čištění je i na oficiálním webu města Říčany.

Proto vážené řidiče prosíme, aby v obvyklých měsících každoročního čištění města věnovali zvýšenou pozornost přechodnému dopravnímu značení. Zjistěte si, kdy je naplánováno čištění ulice, ve které obvykle parkujete, a také které další ulice se budou ve stejný den čistit. Uvedené mj. platí zejména v době, kdy odjíždíte na dovolenou nebo delší pracovní cestu a vozidlo zde necháváte, pak je nutné si zajistit přeparkování vozidla. V těchto ulicích pak neparkujte, vyhnete se tak nepříjemnostem. Každý řidič by si měl uvědomit, že blokové čištění komunikací je konáno ve prospěch většiny obyvatel města, proto je snad jednou či dvakrát za rok možné zaparkovat svá vozidla o pár ulic dál, než obvykle parkujete. Slušnost a tolerance ze strany řidičů by měla ve dnech úklidu města zvítězit nad každodenní pohodlností.

 

     Jindřich Joch

     zástupce vedoucího Městské policie Říčany

Redakční systém i-servis

(c) Mediální a komunikační servis Říčany, o.p.s. 2023 Všechna práva vyhrazena