Městská policie radí a informuje

5. 3. 2023

Říčanské nádraží

Strážníci pravidelně provádějí hlídkovou a kontrolní činnost v rámci celé své místní působnosti. Při této činnosti evidují různé závady a to jak z mobiliáře města, tak i veřejně prospěšných zařízení jiných subjektů. Zvyšuje se tak efektivita při spolupráci s oddělením technických služeb města, ale i jinými institucemi. Příkladem může být spolupráce s Drážním úřadem a Správou železnic, jelikož velmi často a opakovaně dochází k poškozování ochranného oplocení oddělující železniční trať do ulice K Podjezdu a Technická. Je jasné, že lidé si tudy zkracují cestu zakázaným pohybem v kolejišti. Vystavují se tak nebezpečí ohrožující jejich zdraví a život. Zákaz vstupovat bez povolení do kolejiště vyplývá ze zákona o dráhách. Pokuta za porušení zákazu může dosáhnout až 10 tisíc korun.

Parkování na nádraží je složité. Jedná se o velmi exponované místo, které je nadlimitně zatíženo počty parkujících vozidel. Strážníci opakovaně špatně parkující vozidla řeší, i když je zde nastavena určitá tolerance. Občas nad uvažováním řidičů, kde vozidlo ponechat zůstává rozum stát. Zaparkuji, odcházím na vlak a bezohledně zablokuji průjezd všem. Připomínáme, že při stání musí zůstat volný alespoň jeden jízdní pruh široký nejméně 3 m pro každý směr. Navíc v ulici Nádražní probíhá pravidelné zásobování firem, které se nacházejí na konci ulice. 

 

Z knihy událostí

12. ledna, 11.45

Při montáži fotovoltaických panelů v ulici Melantrichova spadl nedopatřením montérům ze střechy přistavený žebřík a oni se nemohou dostat dolů. Naštěstí mají uleženo číslo na městskou policii. Jejich záchrana tak proběhne téměř okamžitě. Strážníci přijíždějí na místo a spadlý žebřík přistavují zpět. Již jsme o tom psali, ale opravdu se vyplatí mít ve svém mobilním telefonu uložen telefonický kontakt na strážníky.

9. února, 10.17

Strážníci při hlídkové činnosti v lokalitě Masarykova náměstí dostávají informaci o náhlém kolapsu osoby v prostorách pošty. Strážníci běží na místo, kde zjišťují, že informace se zakládá na pravdě. Osoba leží nehybně na podlaze, ale reaguje na oslovení a dotazy. Strážníci kontrolují základní životní funkce a další svědci události přítomní na místě již zavolali zdravotnickou záchrannou službu. Lékař na místě rozhoduje o převozu osoby do nemocničního zařízení k provedení dalších vyšetření.

9. února, 17.36

Na základě žádosti o součinnost ze strany policie ČR strážníci prověřují areál bývalé věznice v ulici Kolovratská. Zde má docházet na střeše torza budovy ke konfliktu muže a ženy. Strážníci po příjezdu na místo zjišťují, že před areálem stojí zaparkované osobní motorové vozidlo, ale žádné osoby ani hlasité projevy konfliktu slyšitelné nejsou. Je možný i nejhorší možný scénář a tak strážníci urychleně vstupují do útrob torza budovy ke schodišti vedoucímu na střechu. Po vstupu je zaregistrována osoba po pádu z výšky do vnitřních prostor budovy. Naštěstí je zjištěno, že se jedná o figurínu. Strážníci pokračují v průzkumu areálu a osoby se jim daří nalézt. Nacházejí zde mladou dívku a chlapce, kteří strážníkům tvrdí, že k žádnému konfliktu mezi nimi nedošlo a v areálu věznice si chtěli udělat „piknik“. Jelikož není úplně vhodné klimatické období pro piknik a nedostavěný areál věznice není bezpečný pro pohyb osob, strážníci dívku s chlapcem z místa vykazují.

10. února, 21.11

Autohlídka strážníků si při průjezdu ulicí Barákova u obchodního řetězce všímá zaparkovaného vozidla. Vozidlo je zaparkováno hodně nestandartním způsobem. Řidič doslova své vozidlo odložil do prostoru chodníku pro zákazníky. Na parkovišti jsou skoro všechna místa k parkování volná. Strážníci ve vozidle zjišťují spolujezdce, který strážníkům sděluje, že řidič se nachází v pobočce nedaleké banky, kde vyřizuje své záležitosti. Následně z pobočky vychází muž, který přichází k vozidlu a strážníkům sděluje, že není řidičem vozidla. Řidič odešel neznámo kam. Muž i spolujezdec ve vozidle jsou občané cizí státní příslušnosti a působí velmi nervózně. Na výzvu k prokázání totožnosti ukazují pouze fotografie dokladů v mobilních telefonech. Na místo je z důvodu spolupráce při prokázání totožnosti přivolána hlídka policie ČR. Policistům se daří po nějaké době osoby ztotožnit a zjistit, že muž, který vozidlo dle spolujezdce řídil, ale vlastně neřídil a jak později sám uvedl, ani nemohl, jelikož nevlastní žádné řidičské oprávnění má uložen soudem zákaz řízení všech motorových vozidel. Muž trvá stále na svém, že vozidlo neřídil. Jeho tvrzení, je však záhy vyvráceno a to díky záznamům pořízených kamerovým systémem, který je na přiléhající budově nainstalován. Ze záznamu je zcela zřejmé, že vozidlo muž řídil, zaparkoval, vystoupil a šel do banky. Muž je omezen na osobní svobodě a je důvodně podezřelý ze spáchání trestného činu. Celou událost si k dořešení převzala policie ČR.    

 

        Jindřich Joch
zástupce vedoucího Městské policie Říčany

 

Redakční systém i-servis

(c) Mediální a komunikační servis Říčany, o.p.s. 2024 Všechna práva vyhrazena