Městská policie radí a informuje

29. 12. 2023

Vidíme Vás, Říčany! – to byl v roce 2022 pilotní projekt v rámci České republiky, který byl zaměřen na významné zvýšení bezpečnosti v noci a v podmínkách se horšenou viditelností. Projekt je založen na české technologii SUNFIBRE®, která aktivně svítí a nespoléhá se pouze na reflektované světlo. Tato technologie, která vznikla na Technické univerzitě v Liberci, je nyní zapracovaná do svíticích vest a dalších produktů. Chrání všechny, od dětí přes sportovce a pracovníky na stavbách až po záchranáře a další profese, které se starají o bezpečnost a pořádek. V rámci Městské policie Říčany jsme se projektu aktivně účastnili a zapojili jsme v jeho rámci naši kreativitu. Po bezmála roce snažení, ale zejména úprav a testování několika výstrojních součástek, spatřila světlo světa první reflexní vesta pro strážníky městských policií určená pro přímý výkon služby. Naše strážníky v této reflexní vestě s technologií SUNFIBRE® tak budete pravidelně potkávat. Zejména při ranním dozoru na přechodech pro chodce nebo při běžné kontrolní a hlídkové činnosti, kde je vhodné si vestu obléci a zlepšit tak svou viditelnost pro ostatní. V dnešní uspěchané a nepozorné době by se měla i bezpečnost posouvat dál, klidně i za pomoci moderních technologií.
 

Z knihy událostí

23. listopadu, 10.26

Na základě žádosti Policie ČR prověřují strážníci vozidlo značky Volkswagen s cizí registrační značkou, které se pohybuje na Masarykově náměstí a v centru města. Řidič by měl být údajně pod vlivem alkoholu. Strážníci si při jízdě na místo události všímají v ulici 17. listopadu ve směru jízdy ulice Pod Lihovarem daného vozidla a zanedlouho jej zastavují ke kontrole. Vozidlo řídí muž rumunské národnosti, který se podrobuje orientační dechové zkoušce na přítomnost alkoholu. Ta je pozitivní v hodnotě 0,44 ‰. Na místo je přivolána strážníky hlídka Policie ČR, která si cizince převzala k provedení dalších úkonů a opatření.

25. listopadu, 14.50

V rámci šetření jiné události se strážníci nacházejí v ulici Do Lehovic, kam je navíc dopravním značením vjezd vozidlům zakázán. Proti hlídce strážníků jede dodávkové vozidlo značky Mercedes. Řidič se snaží služebnímu vozidlu vyhnout. Tento manévr provádí opakovaně, avšak zcela zmatečně a nejistě. Hlídka strážníků nabývá podezření, že je řidič pod vlivem alkoholu nebo psychotropních a omamných látek. Při kontrole předkládá řidič strážníkům jen technický průkaz od vozidla a sděluje, že průkaz totožnosti i řidičský průkaz si zapomněl doma. Ústně tedy nahlašuje své údaje, které jsou dále ověřovány. Mezitím se podrobuje orientační dechové zkoušce, která je pozitivní s výsledkem 0,44 ‰. Uvedené údaje, které řidič nadiktoval, nesouhlasí s fotografií, která je v systému k dispozici, a jedná se o jinou osobu. Řidič nakonec přiznává, že nadiktoval údaje jiné osoby, a následně uvádí správné údaje odpovídající jeho osobě. Tím je zjištěno, že má vysloven platný zákaz řízení všech motorových vozidel. Orientační vyšetření na přítomnost omamných a psychotropních látek je též pozitivní a to na amfetamin. Řidič je omezen na osobní svobodě a pro podezření ze spáchání trestného činu předán hlídce Policie ČR.

27. listopadu, 15.30

Alkoholová party neunikla pozornosti bedlivému oku kamerového systému Městské policie Říčany. Na místo nedaleko ragbyového hřiště je vyslána hlídka strážníků, která má již veškeré důkazní prostředky. Osobám tak nepomáhá ani schování láhve alkoholu pod bundu před příjezdem hlídky. Situace je více než jasná, strážníci tak na místě udělují hned devět pokut v příkazním řízení na místě. Každý z účastníků dostal samostatnou pokutu za požívání alkoholu v místě, kde je to obecně závaznou vyhláškou města zakázáno, dále každý dostal pokutu za nedovolené kouření na dětském hřišti pro porušení zákona o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek a v jednom případě byla udělena pokuta za znečišťování veřejného prostranství močením. Osoby po projednání přestupků místo opustily a svou láhev si jinde dopily, jak bylo patrné z dalšího kamerového záznamu. Strážníkům jsou uvedené osoby místně známy pro opakované, nedovolené chování na více místech v Říčanech. Strážníci se pravidelně na uvedenou problematiku zaměřují.

Jindřich Joch
zástupce vedoucího Městské policie Říčany

Reflexní vesta25. listopadu, 14.5027. listopadu, 15.3027. listopadu, 15.30

Redakční systém i-servis

(c) Mediální a komunikační servis Říčany, o.p.s. 2024 Všechna práva vyhrazena