Městská policie radí a informuje

1. 3. 2024

Jednosměrný provoz v ulici Školní v ranních hodinách

Žák: „Ve škole si připadám jako na policejním oddělení. Pořád se mě na něco vyptávají a já o ničem nevím.“ Tak jsme se zeptali rodičů – řidičů, zda vědí, že do ulice Školní v ranních hodinách platí zákaz vjezdu všech motorových vozidel v době vyučování od 07.30 do 09.00 hodin. Svislá dopravní značka zakazující vjezd je umístěna po pravé ruce řidiče, při vjezdu do ulice. Přehledná, viditelná, navíc je doplněna mobilní zábranou, která se umisťuje ke středu vozovky tak, aby nedošlo k nějakému omylu a někdo daný zákaz vjezdu nepřehlédl. Vjezd je povolen pouze autobusu, který v daném čase přiváží děti ke škole. Většina rodičů dopravní značení respektuje a v ranním stresu vysazení své ratolesti zvládá bez problémů. Celý jeden měsíc jsme se rodičů ptali přímo před školou. Na oddělení, tedy k nám na služebnu, nikdo nemusel, ale i tak se našlo dost těch, kteří dopravní značení stále porušují. Na opakování písemných testů z pravidel silničního provozu nebyl čas, ten už všichni absolvovali v autoškole. Místo psaní poznámek do žákovské knížky jsme museli přistoupit ke kontrole řidičských průkazů a došlo i na pokuty. Taky jsme narazili na jednoho rodiče (myšleno tedy řidiče), který do autoškoly nikdy nechodil a řídil vozidlo bez řidičského oprávnění. Tam už nepomohla ani poznámka, ani pokuta od strážníka, ale s nadsázkou odeslání rovnou do ředitelny pro přísnější postih. Vážení rodiče, ale i všichni ostatní, kteří vozíte děti v ranních hodinách do školy, jsme si vědomi toho, že doba je rychlá, situace s ranním závozem do školy stresující pro všechny, ale přesně z tohoto důvodu je v ulici Školní zákaz vjezdu motorových vozidel přímo ke škole. Vlastní roztržitostí a nepozorností v místě vytváříte rizikové situace pro děti pěšky přicházející ke škole, jezdíte jednosměrnou ulicí v protisměru, parkujete přímo před přechodem pro chodce, blokujete ostatní vozidla ve výjezdu a podobně. Je toho mnoho, proto přikládáme fotografie. Jak se říká, je to více než tisíc slov.

Z knihy událostí

12. ledna, 19.29

Na základě žádosti Policie ČR prověřují strážníci špatně zaparkované vozidlo v lokalitě říčanské vlakové zastávky. V ulici Nádražní je nalezeno uprostřed ulice odstavené vozidlo značky Škoda. Šetřením a záznamem z městského kamerového dohlížecího systému je zjištěno, že vozidlo parkovalo původně na jiném místě, ale vlivem špatného zabezpečení vozidla proti pohybu – vyřazený rychlostní stupeň a nedostatečně zatažená parkovací brzda – se vozidlo samovolně rozjelo a vytvořilo překážku na pozemní komunikaci. V evidencích policie se podařilo dohledat fungující telefonický kontakt na majitele vozidla. Ten se zanedlouho dostavil na místo a vozidlo si přeparkoval a již řádně zabezpečil proti samovolnému pohybu.

15. ledna, 22.23

Policii ČR je oznámen řidič bílého vozidla BMW, který jede do Říčan od obce Světice. Jeho jízda je nejistá a značně kličkuje. Informaci prověřují i strážníci, kteří si vozidla všímají na Masarykově náměstí. Řidič vozidla je strážníky zastaven a kontrolován. Již při prvotní komunikaci je zřejmé, že řidič je pod vlivem alkoholu. Provedená orientační dechová zkouška toto jen potvrzuje s výsledkem 2,07 ‰. Řidič se dopustil trestného činu, proto je omezen na osobní svobodě a na místě předán policistům k provedení dalších úkonů a opatření. Po provedených úkonech policisty je řidiči zakázána další jízda. Toto však nerespektuje a ze svého jednání si evidentně nic nedělá. Když opustil policejní služebnu, jde k vozidlu, nasedá a odjíždí. Daleko nedojel. Opětovně byl zastaven a na odstavené vozidlo mu byl přiložen technický prostředek k zabránění odjezdu vozidla.

24. ledna, 21.43

Neosvětlené a pomalou jízdou pohybující se vozidlo v ulici 17. listopadu zaujalo autohlídku strážníků. Řidič vozidla nedává při jízdě vozidlem ani znamení o změně směru jízdy, proto je zastaven a strážníky kontrolován. Na výzvu k předložení dokladů potřebných pro řízení motorového vozidla řidič strážníkům sděluje, že žádné doklady u sebe nemá. Strážníci v řidiči poznávají osobu, kterou již v minulosti kontrolovali, ale jako spolujezdce v jiném vozidle, kde prohlásil, že řídit nemůže, jelikož nevlastní žádné řidičské oprávnění. Řidič se podrobuje orientační dechové zkoušce na přítomnost alkoholu. Ta je negativní. Dalším prověřováním je zjištěno, že vozidlo není technicky způsobilé pro provoz na pozemních komunikacích a řidič je nemá oprávnění k řízení motorového vozidla, jelikož má soudem uložen platný zákaz řízení všech motorových vozidel. Z důvodu spáchání trestného činu jej strážníci omezují na osobní svobodě a předávají Policii ČR.

25. ledna, 20.31

Strážníci přijímají poznatek od kolegů policistů o řidiči vozidla značky Ford, který má soudem uložen platný zákaz řízení všech motorových vozidel a na vozidle, ve kterém jezdí, má umístěnou odlišnou registrační značku, než která je vozidlu přidělena. Vozidlem by se měl pohybovat v rámci území města. Vozidlo je nalezeno zaparkované na parkovišti před obchodním řetězcem v ulici Pod Lihovarem. Do vozidla zanedlouho nasedá řidič a z místa odjíždí. Strážníci řidiče zastavují a kontrolují. Řidič ihned přiznává, že řidičský průkaz nemá, a je si vědom, že má platný zákaz řízení všech motorových vozidel. Strážníky je předán z důvodu spáchání trestného činu Policii ČR.

27. ledna, 13.33

Při hlídkové činnosti v ulici Říčanská si autohlídka strážníků všímá řidiče vozidla značky Peugeot, který opakovaně nerespektuje dopravní značení. Když se strážníci řidiče pokoušejí zastavit, ten šlape na plynový pedál a pokouší se strážníkům ujet. Toto se mu nedaří a nakonec zastavuje. Následnou kontrolou je zjištěno, že se jedná o cizince, který nevlastní oprávnění k řízení motorového vozidla. Požití alkoholických nápojů před jízdou nebo během jízdy cizinec vyloučil. Provedená orientační dechová zkouška na přítomnost alkoholu ale ukazuje hodnotu 1,66 ‰. Jelikož je řidič důvodně podezřelý ze spáchání trestného činu, je omezen na osobní svobodě a předán přivolané hlídce Policie ČR.

31. ledna, 07.30

Strážníci, kteří dohlížejí na přechod pro chodce v ranních hodinách před základní školou v ulici Školní, kam je v ranních hodinách vozidlům vjezd zakázán, zastavují řidičku, která daný zákaz porušila. Při kontrole dokladů potřebných k řízení vozidla vychází najevo, že řidička nikdy nenavštěvovala autoškolu, a tudíž nikdy nevlastnila řidičské oprávnění. Je jí zakázána další jízda a celá událost je předána Policii ČR k dořešení.

9. února, 15.29

V době osobního volna si strážník v ulici Černokostelecká u obchodního řetězce všímá osoby muže, po kterém je vyhlášeno pátrání. Muž se měl již dávno nacházet ve výkonu trestu odnětí svobody. Strážník nejprve telefonicky informuje Policii ČR a následně, jelikož to situace vyžádala, osobu zadržuje. Shodou okolností se v místě nacházejí i další dva kolegové, policisté v civilu, kteří se zadržením pomáhají. Muž je zanedlouho předán uniformované hlídce policie a rovnou převezen do věznice, kde se měl již dávno nacházet.

Jindřich Joch
zástupce vedoucího Městské policie Říčany

Jednosměrný provoz v ulici Školní v ranních hodináchJednosměrný provoz v ulici Školní v ranních hodináchZ knihy událostíZ knihy událostí

Redakční systém i-servis

(c) Mediální a komunikační servis Říčany, o.p.s. 2024 Všechna práva vyhrazena